Hoe kan ik via de preventiecheque advies krijgen van een preventieadviseur?

Speciaal voor de woon- en zorgcentra biedt ADMB Verzekeringen het verzekeringspakket Zorg+ (arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, patrimonium) aan.

Jaarlijks krijgt u 5% van uw verzekeringspremie in Zorg+ terug in de vorm van een preventiecheque. Deze cheque kan u inruilen bij Provikmo voor preventie-opdrachten. Hiermee kan u de frequentie en de ernst van de schadegevallen verminderen en uw tijd gebruiken voor uw kernactiviteit. Bovendien houdt u zo uw verzekeringspremie onder controle.

Preventie-opdrachten

Provikmo biedt u een pakket op maat aan om uw preventiemaatregelen op punt te stellen:

  • Startaudit: inventarisatie van uw knelpunten en opstellen van een concreet plan van aanpak
  • Jaarlijkse audit: rondgang, bespreking eventuele incidenten, opmaak stand van zaken m.b.t. de opleidingen van uw referentieverpleegkundigen
  • Opleiding: concrete en taakgerichte opleidingen voor uw verzorgers en schoonmaakpersoneel
  • Coaching van een lokale werkgroep: begeleiding van de werkgroep onder leiding van de lokale referentieverpleegkundige
Groups:
Sitemap