Hoe kan ik de fysieke klachten door overbelasting in mijn zorgorganisatie beperken?

Werken in de verzorgingssector kan fysiek zeer belastend zijn. Veel verzorgenden hebben dan ook last van de lage rug, de nek en andere gewrichten. U kan als werkgever deze belasting beperken via het creëren van ergonomische werkomstandigheden.

Statische en dynamische belasting

Om een gezonde rug te behouden mag de belasting niet groter zijn dan de belastbaarheid toelaat. Die laatste is afhankelijk van factoren zoals geslacht, leeftijd, leef- en voedingsgewoonten, fysieke conditie en reeds aanwezige letsels. De aard van de taken en de wijze van uitvoering bepalen de mate van belasting.

Statische belasting ontstaat wanneer we té lang in eenzelfde houding blijven. Langdurig staan is belastend, voorovergebogen werken maakt het alleen nog erger. Het is dan ook belangrijk om de werkhoogte aan te passen via de hoog/laag instelling van de verzorgingstafels en patiëntenbedden. Indien deze functie niet aanwezig is, moeten uw medewerkers hun werkhouding aanpassen.

Wanneer verzorgers patiënten, bedden of verzorgingskarren verplaatsen, ontstaat er een dynamische belasting. Hoe sneller een verzorger een beweging uitvoert, hoe hoger deze belasting. Uw personeel moet dan ook voldoende weten over de verplaatsingstechnieken, die ze indien nodig moeten aanpassen aan de noden van de patiënt. Het comfort van de patiënt en de veiligheid van de verzorger staan hier centraal.

Verplaatsingsprotocol

Om problemen te vermijden dient het personeel het verplaatsingsprotocol te volgen. Dit zijn duidelijke en actuele afspraken over hoe een patiënt verplaatst wordt. Ze gelden voor iedereen die in contact komt met de patiënt en houden rekening met zijn/haar gewicht en de activiteitsgraad. Indien uw personeel er alleen voor staat (bijvoorbeeld bij nachtverpleging of thuiszorg), is het maximaal inzetten van hulpmiddelen of mantelverzorgers aangewezen.

Belangrijke tips

  • Pas de omgeving aan
  • Volg een spontaan bewegingspatroon
  • Informeer en stimuleer de patiënt
Groups:
Sitemap