Toelichting op wetgeving

11/09/2017 Codex - Boek VI: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia - Wijziging
02/06/2017 Codex over het welzijn op het werk - Wijziging structuur
28/10/2016 Codex - Gezondheidstoezicht - Wijziging KB - Re-integratie
25/07/2016 Codex - Bescherming van stagiairs - Wijziging KB
25/07/2016 Codex - Jongeren op het werk - Wijziging KB
05/07/2016 Codex - Elektromagnetische velden op het werk - Nieuw KB
14/12/2015
04/08/2015 Codex - Wijziging 5 KB's aan wetgeving CLP 
28/05/2014 Codex – Biologische agentia - Wijziging KB
28/05/2014 Codex - Beeldschermapparatuur - Wijziging KB
28/05/2014 Codex – Interne dienst PBW - Wijziging KB
28/05/2014 Codex - Welzijnsbeleid - Wijziging KB
28/05/2014 Codex - Gezondheidstoezicht - Wijziging KB
28/05/2014 Codex - Externe dienst PBW - Wijziging KB
28/04/2014 Psychosociale risico's op het werk - Nieuwe wetgeving
23/04/2014 Codex - Brandpreventie op arbeidsplaatsen - Nieuw KB
14/04/2014 Codex - Chemische agentia - Wijziging KB
07/10/2013 Codex - Collectieve beschermingsmiddelen - Nieuw KB
13/02/2013 Codex - Vorming en bijscholing van preventieadviseurs - Wijziging KB
10/01/2013 Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Registratie van aanwezigheden
26/12/2012 Codex - Elektrische Installaties - Nieuw KB
20/11/2012 Codex - Arbeidsplaatsen - Nieuw KB
06/07/2012 Codex - Thermische Omgevingsfactoren - Nieuw KB
28/10/2011 Sociaal Strafwetboek – Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk
04/02/2011 Codex - Externe diensten voor technische controles - Wijziging KB
07/01/2011 Codex - Uitzendkrachten - Nieuw KB
07/01/2011 Codex - Eerste hulp
07/05/2010 Codex - Kunstmatige optische straling - Nieuw KB
Groups:
Sitemap