We staan voor u klaar

  • Multidisciplinaire deskundigheid gekoppeld aan no-nonsense;
  • Partner van 34.000 organisaties en 430.000 werknemers;
  • Dienstverlening aan de hand van vier grote pijlers;
  • ISO-certificaat als bewijs van kwaliteit en professionalisme.

Het welzijn van uw medewerkers bewaken en verbeteren via preventie en bescherming. Voor uw organisatie is dit een prioriteit. Voor Provikmo is dit een specialiteit.

Als wettelijk erkende dienst begeleiden wij organisaties al sinds 1969 met het opzetten van een duurzaam welzijnsbeleid. Dit realiseren we via gestructureerde en kwalitatief hoogstaande dienstverlening. Multidisciplinaire deskundigheid gekoppeld aan een no-nonsense aanpak, daarvoor staan we garant. Ook in uw sector.

Op dit ogenblik zijn al 34.000 organisaties, goed voor in totaal 430.000 werknemers, klant bij Provikmo. Voor ons een bewijs dat we een solide, betrouwbare partner zijn. Voor u een reden om ook op onze diensten beroep te doen.

Provikmo biedt uw organisatie een open, flexibele en efficiënte service, helemaal op uw maat uitgetekend. Dit tegen transparante en concurrentiële prijzen. Door ons uitgebreid kantorennet, zijn we ook altijd bij u in de buurt. De dienstverlening van Provikmo bestaat uit vier grote pijlers:

  • medisch toezicht (= eerstelijnspakket); 
  • risicobeheersing (= tweedelijnspakket); 
  • opleidingen; 
  • ondersteuning door ons studie- en documentatiecentrum.

Zo komen alle facetten van een evenwichtig uitgebouwd welzijnsbeleid bij ons aan bod. Graag vermelden we nog dat wij ISO 9001-gecertificeerd zijn voor alle preventieactiviteiten. Dit geldt zowel voor het medisch toezicht als voor de risicobeheersing en de daarmee verband houdende opleidingen en adviezen. Dit certificaat is meer dan een kwaliteitslabel. Het is een belofte van professionalisme vanwege al onze medewerkers! We staan voor u klaar.

Kwaliteit heeft een naam: Provikmo

Wij willen graag dat u tevreden bent. Laat het ons weten als dat niet zo is, dan kunnen we er iets aan doen. Er is steeds iemand die voor u tijd vrijmaakt om te luisteren. Allereerst krijgen we hierdoor de kans dit aandachtspunt bij te sturen, en zo de relatie mét en het vertrouwen ván onze klant waar te maken. Daarnaast is dit voor onszelf een waardevolle bron van informatie en houdt het ons een spiegel voor waaruit we lessen kunnen trekken. Het geeft een inzicht in de sterke en verbeterpunten van onze dienstverlening.

Wij zijn evenzeer geïnteresseerd in uw positieve feed-back en suggesties. Aarzel niet ons deze over te maken.

U wenst een persoonlijk contact? Een afspraak is zo gemaakt. Uw vertrouwde contactperso(o)n(en) staat (staan) tot uw dienst.

Uiteraard wordt uw melding met de nodige discretie en professionaliteit behandeld.

Groups:
Sitemap