Opleidingen - volledig aanbod

Groups:

Arbeidshygiëne

 • Overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs, moeten ondernemingen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren, alsook deze die laad-, los-, vul- of verpakkingswerkzaamheden verrichten die met dit...

 • De opleiding heeft als doel er voor te zorgen dat de werken voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu veilig kunnen worden uitgevoerd. In de opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische als aan de praktische aspecten...

 • De opleiding heeft als doel er voor te zorgen dat de voorgeschreven techniek voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu veilig kan worden toegepast. In de opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische als aan de...

 • De opleiding heeft als doel er voor te zorgen dat de werken voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu veilig kunnen worden uitgevoerd. In de opleiding wordt zowel aandacht besteed aan de theoretische als aan de praktische...

 • In elke keuken zijn er micro-organismen aanwezig. Personen die in contact komen met voeding, zijn een belangrijke schakel in de keten van de voedselveiligheid. Producenten in de voedselketen moeten er alles aan doen om veilige producten te...

 • Concrete opleiding in EHBO bij chemische ongevallen. Gezondheidsgevaren van chemica, informatie uit het etiket, veiligheidsinformatieblad (VIB) of MSDS, ervaringen uit de praktijk met deze chemica (o.a. ongevallen en incidenten), risicobeheersing...

 • De helft van alle Belgen is te dik!

  Gezond eten en voldoende bewegen: dat is de basis voor een gezond gewicht!

  Veel werknemers hebben tijdens het werk al weinig beweging en zijn daardoor zeker kandidaat om overgewicht te krijgen...

 • Bedrijfsgerichte opleidingen inzake de gezondheids- en/of veiligheidsgevaren van de gebruikte chemische stoffen en de te nemen preventiemaatregelen. Dit programma wordt aangepast naar uw doelpubliek en kan afhankelijk van de inhoud enkele...

 • Gezonder leven en eten is een bewuste keuze. Mensen moeten zelf klaar zijn om de stap te zetten naar andere gewoonten, best gebeurt dit samen met hun collega’s en hun gezin.  En zelfs dan moeten we opletten dat men niet hervalt in oude...

Ergonomie

Noodsituaties

 • Provikmo is erkend om lessen te geven en getuigschriften uit te reiken van Hulpverlener. Alle lesonderdelen worden zowel theoretisch als praktisch benaderd. Het spreekt voor zich dat de opleiding echter maatwerk moet zijn. In die optiek houden...

 • Wekelijks worden in ons land ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt. Het is dus van levensbelang zoveel...

 • Provikmo is erkend om lessen te geven en getuigschriften uit te reiken van Hulpverlener. Alle lesonderdelen worden zowel theoretisch als praktisch benaderd. Het spreekt voor zich dat de opleiding echter maatwerk moet zijn. In die optiek houden...

 • Provikmo is erkend om lessen te geven en getuigschriften uit te reiken van Hulpverlener. Alle lesonderdelen worden zowel theoretisch als praktisch benaderd. Het spreekt voor zich dat de opleiding echter maatwerk moet zijn. In die optiek houden...

Organisatie

 • Om de kwaliteit van de zorg voor de bewoners van gezondheidsinstellingen te optimaliseren en om tevens de veiligheid van de medewerkers te bewerkstelligen, is het belangrijk dat er voorzorgsmaatregelen getroffen worden ter voorkoming van...

 • Tijdens een opleiding van het schoonmaakpersoneel komen volgende zaken aan bod : Inleidende begrippen over overdracht van infecties en soorten infecties. De te volgen standaardvoorzorgsmaatregelen omtrent persoonlijke hygiëne, handhygië...

 • Om de kwaliteit van de zorg voor de bewoners van gezondheidsinstellingen te optimaliseren en om tevens de veiligheid van de medewerkers te bewerkstelligen, is het belangrijk dat er voorzorgsmaatregelen getroffen worden ter voorkoming van...

Psychosociaal welzijn

 • Sinds 1 september 2014 is de aangepaste wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk van kracht. Daarin is de rol van een vertrouwenspersoon aan belang toegenomen. De bijscholing heeft tot doel...

 • Betreurenswaardig wordt het belang van communicatie nog teveel geminimaliseerd. Doorheen de tijd raakten we snel overtuigd dat veel problemen op de werkvloer echter wel te wijten zijn aan een gebrekkige communicatie. "Een gebrek aan...

 • In het kader van preventie van psychosociale belasting (waaronder pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag) op het werk, heeft de hiërarchische lijn een belangrijke opdracht. Enerzijds wordt er verwacht dat ze conflicten op een correcte...

 • De impact van agressie weegt vaak zwaar door. Het tast het welzijn van de medewerkers aan en beïnvloedt het leef- en werkklimaat. Het is dus van belang om agressie te beheersen. Om te voorkomen dat het bij het nemen van maatregelen steeds om...

 • Beperking van ziekteverzuim: het blijft een belangrijke doelstelling binnen organisaties. Absenteïsme is een grote kost en verstoort essentiële organisatorische processen. Tevens is het dikwijls ook een signaal van gebrek aan...

 • Vanuit de recente wetsaanpassing is de rol van een vertrouwenspersoon aan belang toegenomen. Provikmo biedt een opleiding aan vanuit het wettelijk kader om een vertrouwenspersoon toe te laten zijn rol op te pakken.

 • Beperking van ziekteverzuim: het blijft een belangrijke doelstelling binnen organisaties. Absenteïsme is een grote kost en verstoort essentiële organisatorische processen. Tevens is het dikwijls ook een signaal van gebrek aan motivatie...

 • Het is moeilijk om het fenomeen stress te isoleren in de veelheid en complexiteit van personeelszaken. De effecten van stress worden vaak slechts zichtbaar als het te laat is, met zware gezondheids- en productiviteitsproblemen als gevolg. De...

Veiligheid

 • Vuur is niet alleen zeer nuttig voor de mens maar jaarlijks liggen talloze branden van gebouwen aan de oorsprong van veel overlijdens, brandwonden en materiële schadegevallen. Kantoorgebouwen en de aanwezige bedienden worden hierbij vaak...

 • Volgens de codex dient elke preventieadviseur over voldoende kennis te beschikken van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Daarom verzorgt Provikmo een basisopleiding Preventieadviseur (niveau 3) voor...

 • Deze opleiding bestaat uit verschillende modules : veiligheids- en gezondheidsreglementering , risico’s, beheersmaatregelen en ongevallenpreventie, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen en preparaten, risicobeheer, brand en explosie,...

 • Bij deze opleiding doen de cursisten een algemene kennis met praktijkervaring op inzake brand. Na een kort theoretisch gedeelte gaan we van start met enkele interactieve brandblusoefeningen, zoals het doven van een brandende pop en een...

 • Deze opleiding geeft aan de cursisten een algemeen beeld wat de risico’s betreffen bij het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties alsook de gevaren bij het werken met elektrisch aangedreven arbeidsmiddelen.

 • Uw lokale brandweer kan reeds 2 minuten na een oproep uitrijden vanuit de kazerne. Rekening houdend met hun aanrijtijd, met het verkeer of ijzel, sneeuw, mist,… gemiddeld staan uw werknemers er dus 10 tot 15 minuten alleen voor. Het doel...

 • Jammer genoeg zijn niet alleen branden een risico voor scholen. Allerlei noodsituaties kunnen ervoor zorgen dat u noodgedwongen uw school dient te evacueren.

 • Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevalle, brandwonden en zelfs overlijdens. Kantoorgebouwen en de aanwezige bedienden worden hierbij vaak over het hoofd gezien terwijl er meestal net hier een grote concentratie...

 • In elke grootkeuken zijn er verschillende risico’s aanwezig. Deze houden verband met de gebruikte toestellen, materialen en werkmethoden, alsook met de inrichting van de keuken. Er kunnen zich verschillende soorten ongevallen voordoen,...

 • Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens.
   
  Naast het voorkomen van menselijk leed en verlies van productie of marktaandeel zijn er ook...
 • Binnen deze opleiding worden de basisprincipes veiligheidswetgeving, Welzijn op het werk, de actoren van het welzijnsbeleid en bijkomende informatie behandeld.

 • De opleiding heftruck bestaat uit een halve dag theorie waar de wettelijke aspecten, soorten heftrucks, veiligheidsvoorschriften, laaddiagram en stabiliteitsvoorwaarden worden besproken. Na de theorie, gaan we over tot de praktijk: 1 tot 3 dagen...

 • Deze opleiding bestaat uit 4 modules:

  • Wetgeving
  • Risicoanalyse en arbeidsongevallen
  • Arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen
  • Gevaarlijke stoffen en preparaten
 • Het veilig bedienen van mobiele arbeidsmiddelen, zoals een schaarlift, telescopische hoogwerker, hoogwerker met knikarm, hoogwerker op vrachtwagen: een gecombineerde theoretische en praktische opleiding

 • Jaarlijks geven talloze branden aanleiding tot materiële schadegevallen, brandwonden en zelfs overlijdens.

  Naast het voorkomen van menselijk leed en verlies van productie of marktaandeel zijn er ook wettelijke...

 • Binnen deze opleiding worden er 8 modules behandeld.

 • Het doel van de opleiding is bovenal het sensibiliseren van de bedieners tot het veilig bedienen van het (de) hun beschikbaar gestelde mobiele arbeidsmiddel(en). Maar het theoretisch gedeelte van de opleiding is ook een sterke aanrader voor de...

 • Een toolboxmeeting is een belangrijk communicatiemiddel om kennis op vlak van welzijn op het werk over te brengen naar de medewerkers maar ook om risico’s en problemen te detecteren. Het is een zeer goed middel om het 'welzijnsgedrag...

 • Sensibilisatie voor de heftruckbestuurder en de hiërarchische lijn. Theoretische benadering: Wie mag een vorkheftruck besturen? Met welke zaken moet de bestuurder rekening houden? Welke opleiding is hiervoor vereist? Wat zegt de wetgeving...

 • Tijdens de opleiding wordt komt o.a. de wetgeving, zichtbaarheid van het personeel langs de openbare weg, de verkeersborden en bijlagen, wegwerken alsook de zichtbaarheid langs de openbare weg aan bod.

 • Werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd in elk bedrijf. Ook moet elke dag iets van de ene plaats naar de andere worden gebracht. Soms moet je het dragen. Ook worden hulpmiddelen gebruikt (bv. rolbrug, hoogwerker, heftruck). Ook gebeuren veel...

  • Wie mag een rolbrug besturen?

  • Welke opleiding is hiervoor vereist?

  • Met welke zaken moet de bestuurder rekening houden?

  • Wat zegt de wetgeving hieromtrent?

 • Deze opleiding bestaat uit 3 dagen.

 • Wanneer werknemers werken uitvoeren aan en/of in de omgeving van elektrische installaties dan dienen deze werknemers over een attest BA4 of BA5 te beschikken dat hun niveau van 'vakbekwaamheid' aanduidt (AREI, Art.47 en 266). Een als...

Sitemap