Wijziging van de Codex Welzijn op het werk, boek VI: chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia

11/09/2017

Op 11 september 2017 werd in het Belgisch Staatsblad een wijziging van boek VI over chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de Codex Welzijn op het werk gepubliceerd. Het boek heet nu officieel ‘Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia’.

Reprotoxische stoffen zijn stoffen die de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kunnen aantasten en het ongeboren kind kunnen beschadigen. Door het koninklijk besluit van 21 juli 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017, worden deze stoffen opgenomen in het toepassingsgebied van titel 2 van boek VI van de Codex over het welzijn op het werk. Reprotoxische stoffen zijn bijgevolg aan dezelfde regels onderworpen als kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Daarnaast werden ook bijlagen VI.2-1 en VI.2-3 aangepast.

Meer lezen?

 

Sitemap