Voorontwerp norm brandbeveiliging schoolgebouwen

09/04/2018

Het NBN heeft de prNBN S 21-204-2:2018 gepubliceerd, een ontwerp voor een nieuwe versie van de norm over de brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen. Wie opmerkingen heeft over het ontwerp kan deze overmaken tot 31 augustus 2018 aan het NBN via de Public Enquiry Portal van het NBN: pe.nbn.be. Via voorgaande link kan ook de tekst van het voorontwerp van de norm gedownload worden.

In het voorontwerp van de norm zijn enkel specifieke eisen voor de brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen opgenomen, in aanvulling op de Basisnormen Brand (KB van 7 juli 1994 met de wijzigingen tot en met het KB 07/12/2016).

De specifieke eisen hebben betrekking op:

  • inplanting en toegangswegen
  • compartimentering en evacuatie
  • voorschriften voor bepaalde bouwelementen
  • voorschriften in verband met de constructie van compartimenten en evacuatieruimten
  • constructievoorschriften voor bepaalde lokalen
  • technische uitrusting van schoolgebouwen

Bron: Belgisch Staatsblad van 23/03/2018 en SenTRAL - Nieuw normontwerp voor brandveiligheid van schoolgebouwen

Sitemap