Veilig werken op hoogte, val niet uit de lucht!

28/04/2017

Naar aanleiding van de Werelddag Veiligheid en Gezondheid op het werk, stelde de bouwsector via zijn dienstverlenende organisatie inzake welzijn, Constructiv, en samen met zijn partners een Code van Goede Praktijk samen voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers. Deze Code moet bijdragen tot het terugdringen van arbeidsongevallen te wijten aan een val van hoogte.

De Code is het resultaat van een intersectorale samenwerking tussen verschillende verenigingen uit de bouw, veiligheid en preventie. Deze organisaties hebben de krachten gebundeld en een Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers samengesteld.

Deze Code van goede praktijk bestaat uit twee delen: enerzijds wordt een praktische invulling van de reglementering inzake steigers gegeven en anderzijds worden, in overeenstemming met deze reglementering, technische oplossingen aangereikt voor diverse steigertypes. Bijkomend wordt in dit document ingegaan op de verantwoordelijkheden van alle tussenkomende partijen, gaande van de opdrachtgever die reeds in de ontwerpfase van een (bouw)project de nodige maatregelen moet nemen, tot de uiteindelijke gebruiker van de steiger.

Meer informatie

Meer informatie over de Campagne Veilig Werken op Hoogte leest u in het persbericht of op de website van Constructiv. Op de website kan u de volledige tekst van de Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steiger gratis downloaden

Sitemap