Provikmo helpt u bij het opstellen van een asbestinventaris

25/01/2018

Verschillende media maakten nog maar eens duidelijk dat ons land verre van asbestveilig is. Asbest is nog steeds aanwezig in veel huizen, scholen en op het werk. Wat kan u als werkgever doen om uw werknemers te beschermen en hoe kan Provikmo u daarbij helpen?

In het verleden werd asbest veelvuldig gebruikt als bouwmateriaal. Inademen van asbestvezels houdt echter een ernstig gevaar in en daarom werd het gebruik van asbest door de Europese wetgeving verboden.

Verplichtingen

Om werknemers tegen de risico’s van asbest te beschermen, verplicht de wetgeving de werkgever een inventaris op te maken van al de toepassingen van asbest en van asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen, in de arbeidsmiddelen en in de beschermingsmiddelen. Deze inventaris vormt het vertrekpunt voor een beheersprogramma dat tot doel heeft de blootstelling van de werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden.

Hoe een asbestinventaris tot stand komt en wat een beheersprogramma inhoudt, leest u in onze folder 'Asbest, de asbestinventaris & het beheersprogramma'. 

Lees in het onderstaande bijhorende document 'Asbest, een stille killer' meer over hoe u asbest kan herkennen, wat de risico's zijn en hoe die te beheersen.

Aanbod Provikmo

Provikmo kan u bijstaan bij het opmaken van een asbestinventaris, neem hiervoor contact op met uw klantbeheerder.

Daarnaast biedt Provikmo een aantal opleidingen aan over asbest:

  • Zo leert u in de ‘Basisopleiding asbestcontact’ hoe werken in de nabijheid van asbest voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu veilig uitgevoerd kunnen worden.
  • In de opleiding ‘Asbestverwijdering volgens de techniek van de eenvoudige handelingen’ leert u hoe verwijderingswerken van asbesthoudend materiaal waarvoor deze techniek toegestaan is op een veilige manier uit te voeren.
  • De opleiding ‘Asbestcement in het containerpark’ is specifiek gericht op containerparkwachters (en hun leidinggevenden) van containerparken waar asbestcementafval binnengebracht kan worden. Het doel van de opleiding is ervoor zorgen dat de risico's door blootstelling aan asbestvezels voor de betrokkenen, de directe omgeving en het milieu zo klein mogelijk zijn.
Bijhorende documenten
Sitemap