Nieuwe werknemers hebben meeste kans op ernstig arbeidsongeval

08/05/2018

Wist u dat meer dan de helft van de arbeidsongevallen zich voordoet bij werknemers met 5 jaar of minder anciënniteit? Laat beginnende werknemers niet aan hun lot over en voorzie in extra begeleiding. Provikmo kan u daarbij helpen.

Elk jaar onderzoekt Provikmo meer dan 600 ernstige arbeidsongevallen. Uit een analyse van die incidenten blijkt dat ze in 66% van de gevallen voorkomen bij nieuwe medewerkers die vijf jaar of minder in dienst zijn. Of nog specifieker: 38% van alle arbeidsongevallen gebeurt bij nieuwkomers die minder dan een jaar aan de slag zijn. Dat zijn opvallende cijfers.

Lode Boeve, adjunct-directeur risicobeheersing bij Provikmo: “Vaak is er te weinig aandacht voor veiligheid bij het onthaalmoment van nieuwe medewerkers. Daarnaast is het belangrijk dat een leidinggevende zijn of haar nieuwe werkkracht goed opvolgt, wat niet altijd gebeurt. En ten slotte zien we dat nieuwe mensen wanneer ze beginnen soms wel een opleiding krijgen, maar dat er nadien weinig ruimte is voor vervolgopleidingen, hoewel die erg belangrijk zijn. Vooral bij uitzendkrachten en anderstaligen is de aangeboden begeleiding vaak ondermaats.”

Onthaaltraject, opleiding van leidinggevenden en toolboxmeetings

Provikmo pleit ervoor om in de beginfase van een loopbaan meer aandacht te hebben voor de veiligheid van medewerkers. Lode Boeve: “Vanuit Provikmo helpen we bedrijven onder meer met het opstellen van een onthaaltraject voor nieuwe medewerkers aan de hand van een onthaalbrochure en verzorgen we opleiding en sensibilisering van leidinggevenden. De directe leidinggevenden vormen immers een belangrijke schakel in het al dan niet slagen van een veiligheidsbeleid binnen de onderneming. Daarnaast helpen we ook bij de uitwerking van toolboxmeetings. Dit zijn korte opleidingen waarbij medewerkers duidelijke instructies krijgen omtrent veiligheid op de werkvloer. We mogen nieuwe mensen niet aan hun lot overlaten; ze hebben nood aan goede begeleiding. Enkel door daar goed op in te zetten kunnen we het aantal arbeidsongevallen doen dalen.”

Sitemap