Nieuw handboek 'Best Beschikbare Technieken voor legionellabeheersing'

12/02/2018

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde een herziening van het handboek Best Beschikbare Technieken voor legionellabeheersing. Dit handboek beschrijft de technische richtlijnen waaraan een installatie moet voldoen voor legionellabeheersing.

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Sitemap