Health Screen

Sinds 1 januari 2016 zijn werkgevers niet langer verplicht beeldschermwerkers aan een periodiek medisch onderzoek te onderwerpen. Provikmo speelt hierop in met Health Screen: een totaalaanpak voor de preventie van risico’s eigen aan beeldschermwerk. Via dit online platform krijgen klanten diensten en adviezen op maat voorgeschoteld, op het moment en de plaats die hen het best uitkomen. 

Health Screen zweert bij een multidisciplinaire aanpak, met aandacht voor zowel gezondheidsaspecten, omgevingsfactoren, psychosociale aspecten als werkplekergonomie. Met Health Screen helpen we werknemers hun werkplek zelf beter in te richten. Bovendien vormt het pakket een steun voor de interne preventieadviseur bij het ontwikkelen van doeltreffende acties.

Ook voor de organisatie of onderneming als geheel biedt Health Screen een uitgesproken meerwaarde. Risico’s en klachten bij beeldschermwerkers worden op een efficiëntere manier opgespoord én aangepakt. Dit levert besparingen in het preventiebudget op, dat aangewend kan worden om andere aspecten van het welzijn op het werk te optimaliseren.

Ontdek wat Health Screen precies inhoudt door onze flyer te lezen of neem onze uitgebreide presentatie door.

Vraag hieronder info over Health Screen op maat van uw bedrijf. 

Groups:

Sitemap