Europese wetgeving

Het recht van de Europese Unie

 

Toegang, in de 24 officiële EU-talen, tot:

 1. het Publicatieblad van de Europese Unie,
 2. EU-wetgeving (verdragen, richtlijnen, verordeningen, besluiten, geconsolideerde wetgeving, enz.),
 3. voorbereidende documenten (wetsvoorstellen, verslagen, groen- en witboeken, enz.),
 4. EU-jurisprudentie (arresten e.d.),
 5. internationale overeenkomsten,
 6. EVA-documenten (Europese Vrijhandelsassociatie),
 7. andere openbare documenten.

 

Bron: Website EUR-lex

 

 

Europese sociale richtlijnen

 1. Oorsprong – Richtlijnen op basis van art. 137 van het EG-verdrag
 2. Gezondheid, hygiëne en veiligheid op het werk
 3. Minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van boringen - Richtlijn 92/91/EEG Koninklijk besluit van 24.09.2006
 4. Minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds - Richtlijn 92/104/EEG: Koninklijk besluit van 06.01.1997
 5. Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen - Richtlijn 93/103/EEG:  Koninklijk besluit van 13.07.1998 

Europese economische richtlijnen

 1. Oorsprong – Richtlijnen op basis van art. 94 en 95 van het EG-verdrag 
 2. Veiligheid van goederen en diensten (Website FOD Economie)
 3. 'Nieuwe aanpak’ op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie (Website Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie)
 4. Richtlijnen of Verordeningen en geharmoniseerde normen (Website Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie) 
 5. CE-markering voor professionals (Website Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie) 

Europese interne markt voor goederen (Website Europese Commissie)

 1. Technische harmonisatie  
 2. Bouwnijverheid
 3. Chemische producten
 4. Etikettering en verpakking van producten
Groups:
Sitemap