WZC De Zilverberg behaalt goud voor brandveiligheid

"Wij steken – samen met Provikmo - veel energie in opleiding en sensibilisering van onze medewerkers."

Eind juni behaalde het woonzorgcentrum (WZC) De Zilverberg in Roeselare als een van de eerste in Vlaanderen een A-attest voor brandveiligheid. Een pluim voor de inzet van alle medewerkers, en een extra kwaliteitsgarantie voor bewoners en familieleden. Maar hoe krijg je zo’n perfect rapport voor brandveiligheid? We vroegen het aan directeur Philippe Schollaert.

Wat houdt een attest voor brandveiligheid juist in?

Philippe Schollaert: “Om een woon- en zorgcentrum te mogen uitbaten, moet je een dossier indienen bij de Vlaamse Overheid. Hierin moet je onder andere aantonen dat je voldoet aan de normen op het vlak van brandveiligheid. De burgemeester van de stad of gemeente verleent je, na advies van de brandweer, een A-, B- of C-attest. Bij een C-attest voldoet het woon- en zorgcentrum niet aan de normen en kan zelfs de uitbating stopgezet worden. Bij een B-attest ben je in orde, maar moet je enkele zaken nog verder uitwerken. Bij een A-attest ben je volledig in orde en hoef je geen extra acties meer te ondernemen. Recent zijn de normen strenger geworden. Je moet niet enkel beantwoorden aan voorwaarden op het vlak van infrastructuur, maar ook op het vlak van vorming, opleiding en sensibilisering van medewerkers.“

WZC De Zilverberg

(vlnr – Nico Mervylde (technieker WZC De Zilverberg en gangmaker in het plaatselijke interventie-team), Dario Gaytant (hoofdverpleegkundige WZC De Zilverberg en gangmaker in het plaatselijke interventie-team) , Philippe Schollaert (Directeur WZC De Zilverberg), Geert Depondt (Voorzitter OCMW-Roeselare))
 

Waar maken jullie het verschil in vergelijking met andere organisaties?

Philippe Schollaert: “Naast de infrastructuur, die bij ons op punt staat, scoren onze medewerkers heel goed. Dit merken we ook tijdens de audits en inspecties. De inspecteurs spreken de medewerkers aan en peilen naar hun kennis. Ze moeten dan bijvoorbeeld vertellen welke stappen ze zouden zetten in fictieve situaties, zoals een brand in een kamer. Wij steken – samen met Provikmo - veel energie in opleiding en sensibilisering van onze medewerkers. We zijn dan ook blij dat de inspanningen van iedereen zijn vruchten afwerpen.”

Hoe vullen jullie dan concreet de opleidingen en sensibilisering in?

Philippe Schollaert: “We hebben een noodinterventieploeg samengesteld uit een twintigtal medewerkers van verschillende diensten. Onze hoofdverpleger en technieker zorgen er samen met de preventieadviseur voor dat deze groep geregeld samenkomt en initiatieven verder opvolgt. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de continue opleiding van nieuwe medewerkers en stagiairs op de werkvloer. Nieuwe collega’s moeten naast de goede zorg voor onze bewoners niet enkel weten wat ze moeten doen om een fietspremie aan te vragen, maar moeten evengoed de instructies rond brandpreventie kennen. Daarnaast organiseert onze externe preventiedienst Provikmo evacuatieoefeningen, waarbij onze medewerkers leren hoe je iemand moet evacueren, hoe je een kamer in geval van brand best benadert, enzovoort. Daarnaast krijgen ze via de blusbusopleiding van Provikmo uitleg over hoe je omgaat met brand, en kunnen ze dit oefenen in de blusbus. Zowel de preventiedienst van het OCMW als de veiligheidsdeskundige van Provikmo voeren onaangekondigde checks uit bij de medewerkers om hun kennis te peilen. Dit zijn extra garanties om iedereen waakzaam te houden.”

Hoe zijn de reacties bij het personeel over dit A-attest?

Philippe Schollaert: “Heel positief! We hebben een heel mooi parcours afgelegd, waarop iedereen heel trots is. Aanvankelijk was het niet onze eerste topprioriteit, maar door brandgevallen in andere woonzorgcentra wil je toch extra voorzorgen nemen. In oktober komen collega’s uit Vlaanderen bovendien op bezoek om onze infrastructuur en werking te bekijken. De brandweer zal dan uitleg geven over hoe woonzorgcentra zo’n A-attest kunnen halen.”

Meer info: www.ocmw-roeselare.be / Opleidingen Provikmo

Bekijk de foto's op de Facebookpagina van Provikmo.

Groups:
Sitemap