Medisch toezicht

Provikmo staat in voor het medisch toezicht van uw medewerkers. Dit omvat een waaier aan diensten:

  • Gezondheidsbeoordelingen
  • Vaccinatieprogramma
  • Aangiftes beroepsziekten
  • EHBO: risicoanalyse, advies omtrent materiaal, lokalen en organisatie, (specifieke) opleidingsvereisten 
  • Advies inzake welzijnsaspecten tijdens vergaderingen Comité voor Preventie en Bescherming op het werk en eventueel Comité Ziekenhuishygiëne
  • Gericht werkpostonderzoek, zowel reactief (bij problemen) als proactief ter opsporing van potentiële gezondheidsrisico's
  • Uitgebreid basisadvies rond gezondheidsaspecten, ergonomie, bedrijfshygiëne en psychosociale risico's
  • Samenwerking met de interne preventieadviseur
  • Contacten met de behandelende geneesheer en mutualiteit
Groups:
Sitemap