Bibliotheek van Provikmo

De bibliotheek beschikt in het domein welzijn op het werk over:

  • Europese en nationale wetgeving,
  • nationale en internationale wetenschappelijke werken,
  • rapporten,
  • gespecialiseerde literatuur,
  • tijdschriften,
  • nieuwsbrieven,
  • eindwerken,
  • uitgewerkte praktische informatieteksten,
  • presentaties,
  • audiovisueel materiaal.

Overzichten

Klanten kunnen een overzicht vragen op basis van het onderwerp, één of meerdere specifieke trefwoorden uit de welzijnswetgeving, de titel van een publicatie of de aard van het materiaal. Het resultaat van ons opzoekwerk bezorgen wij aan de klant, die daarna de gewenste documenatie kan aanvragen.

Raadplegen

Klanten kunnen de materialen in de bibliotheek raadplegen. Gelieve daartoe een afspraak te maken zodat er een medewerker ter beschikking is om u bij te staan. Tijdens het bezoek kan u een overzicht krijgen en kunnen de materialen geraadpleegd worden.

De bibliotheek is gevestigd in de kantoren van Provikmo in Sint-Andries, Brugge.

Kostprijs

De dienstverlening is voor een deel inbegrepen in het basispakket (forfaitair systeem) of kan deel uitmaken van de preventie-eenheden (budgettair systeem).

Groups:
Sitemap