Wat verandert er voor uw HR-beleid in 2017?

Wat verandert er voor uw HR-beleid in 2017

Een nieuw jaar betekent traditioneel dat heel wat nieuwe regels in werking treden. Welke maatregelen hebben impact op u als werkgever? Waar moet u rekening mee houden vanaf 1 januari voor uw HR-beleid en wat verandert er voor uw werknemers? Dit handige overzicht helpt u alvast op weg.

 1. Nieuwe medewerkers aanwerven wordt aantrekkelijker
 2. Soepelere arbeidsduur vanaf 1 februari
 3. Studentenarbeid voortaan in uren in plaats van dagen
 4. Regionalisering geeft gewesten meer slagkracht in doelgroepenbeleid
 5. Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers: naar een begeleiding op maat
 6. SWT in 2017
 7. Kosten bij toekenning tankkaart stijgen
 8. Opleidingsdoelstelling naar 5 dagen per VTE 
 9. Tijdskrediet met motief uitgebreid
 10. Vervroegd op pensioen in 2017: nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Nieuwe medewerkers aanwerven wordt aantrekkelijker

Vanaf 1 januari 2017 wordt de aanwerving van de derde tot zesde werknemer nog aantrekkelijker voor kmo’s. Voor deze aanwervingen zal u kunnen genieten van een maximale RSZ-vermindering van € 11.250. 

Lees meer

Soepelere arbeidsduur vanaf 1 februari

Het wetsontwerp Werkbaar Wendbaar Werk heeft een moeilijk parcours afgelegd, maar is nu toch goedgekeurd door de ministerraad. De belangrijkste maatregelen zijn bekend, maar moeten nog worden bevestigd. Meer info hierover volgt.  

 • Vanaf 1 februari 2017 wordt de referteperiode bij een kleine flexibiliteit automatisch naar 1 kalenderjaar (of keuze voor 12 maanden) gebracht.
 • De interne overurengrens is algemeen vastgelegd op 143 uren. 
 • Vanaf 1 februari 2017 kan een werknemer ingaan op het aanbod van de werkgever om bijkomend 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar te presteren. Via sectorale cao kan dit stijgen naar 360 overuren.
 • Werknemers kunnen toestemming vragen om occasioneel thuis te werken om zo onverwachte gebeurtenissen in het privéleven op te vangen.

Lees meer 

 

Goedkope studentenarbeid voortaan in uren in plaats van dagen 

Voortaan kunnen studenten per jaar 475 uren in plaats van 50 dagen genieten van de solidariteitsbijdrage, een goedkoop RSZ-tarief. 

Lees meer

Regionalisering geeft gewesten meer slagkracht in doelgroepenbeleid

Het doelgroepenbeleid werd geregionaliseerd in de zesde staatshervorming. In Vlaanderen vervangt een premie de RSZ-korting om langdurig werkzoekenden aan te werven. Via VDAB zijn werkervaringsstages mogelijk. In het Waals gewest focust het doelgroepenbeleid zich op 3 specifieke groepen: jongeren, langdurig werkzoekenden en oudere werknemers. Brussel gaat van start met een eerste werkervaringsstage.  

Vlaams Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

 

Re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers: naar een begeleiding op maat

Op 1 december 2016 zijn nieuwe spelregels rond de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers in werking getreden. Tegelijk worden vanaf 2017 de arbeidsrechtelijke aspecten van deze re-integratietrajecten geregeld. De wetgever voorziet dat werkgevers pas een einde kunnen maken aan de arbeidsovereenkomst op basis van definitieve arbeidsongeschiktheid, nadat het re-integratietraject van de werknemer is beëindigd.

 

SWT in 2017

Werkgeversbijdragen stijgen

De bedrijfstoeslag, die de werkgever betaalt aan een werknemer in het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen), is onderworpen aan afwijkende socialezekerheidsbijdragen. Deze werkgeversbijdrage varieert volgens het tijdstip van de aanvang van het SWT en de leeftijd van de werknemer. Voor de non-profitsector gelden afzonderlijke percentages.

In 2017 zal de socialezekerheidsbijdrage opnieuw stijgen. Het verschil tussen de profit- en non-profitsector wordt verder verkleind. 

Lees meer

Nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden

De loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden voor het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag worden al enkele jaren stelselmatig verstrengd. Ook in 2017 gaat de overheid verder op het pad dat het in 2012 insloeg.

Lees meer

Kosten bij toekenning tankkaart stijgen

Sinds 2012 moet de werkgever 17% van het forfaitair voordeel van een bedrijfswagen boeken als ‘verworpen uitgaven’ (i.e. niet-aftrekbare beroepskosten). In 2017 stijgt dit percentage naar 40% wanneer de werkgever een tankkaart ter beschikking stelt (of de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt) en deze ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden.

Lees meer

Opleidingsdoelstelling naar 5 dagen per VTE

Vanaf 1 januari 2017 dient een werkgever gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalente werknemer per jaar te voorzien. Neemt de sector of de werkgever hiertoe geen initiatief, dan zal elke werknemer bij wijze van sanctie individueel aanspraak kunnen maken op 2 opleidingsdagen per jaar per voltijds equivalent. Dit is een globale doelstelling die de huidige investering van 1,9% van de totale loonmassa in opleidingen vervangt.

Ondernemingen met minder dan 10 werknemers zijn uitgesloten van deze verplichting. Voor kmo’s met 10 tot 20 medewerkers zullen afwijkende regels worden uitgewerkt.

Lees meer

Tijdskrediet met motief uitgebreid

Het tijdskrediet staat al een tijdje ter discussie omdat het recht op afwezigheid bij tijdskrediet niet altijd gelijkloopt met het recht op onderbrekingsuitkeringen. De overheid zal dit onderscheid vermoedelijk vanaf maart 2017 wegwerken voor tijdskrediet met en zonder motief. Het tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft, het tijdskrediet met motief zal steeds aanleiding geven tot uitkeringen. 

Lees meer

Vervroegd op pensioen in 2017: nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden

Sinds enkele jaren zijn de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan steeds strenger geworden. Ook in 2017 moeten we met zijn allen opnieuw iets langer werken. Met een leeftijd van minstens 62,5 jaar en een loopbaan van minstens 41 jaar kan een werknemer in 2017 op een welverdiend pensioen vertrekken. De leeftijdsgrens verlaagt als je een loopbaan van 42 of 43 jaar hebt. Deze trend zet zich ook verder na 2017.

Lees meer

Groups:
Sitemap