Bereken hoeveel extra loon een ingeleverde bedrijfswagen opbrengt

Werkgevers kunnen sinds kort beslissen dat werknemers hun bedrijfswagen mogen inleveren voor een extra bedrag in cash. Het is uiteindelijk aan de werknemer om te beslissen of hij hier al dan niet voor kiest. Het bedrag dat de werknemer in ruil krijgt, is bepaald door verschillende parameters. Bereken het nu makkelijk dankzij onze tool!

Hoeveel cash krijgt een werknemer in ruil voor zijn bedrijfswagen? 

Wie komt in aanmerking?

Enkel werkgevers die binnen hun onderneming minstens 3 jaar bedrijfswagens ter beschikking stellen van hun werknemers, kunnen opteren voor het nieuw mobiliteitssysteem. Voor bedrijven die nog niet zo lang bestaan, geldt een uitzondering. Zij kunnen het systeem meteen invoeren op voorwaarde dat ze op dat ogenblik één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen.

Een werknemer komt pas in aanmerking als hij de voorbije 3 jaar minstens 12 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikte. Daarvan moeten minstens 3 maanden ononderbroken zijn, voorafgaand aan de aanvraag van het mobiliteitsbudget. De periode van 3 jaar is niet van toepassing wanneer de huidige werkgever nog geen 3 jaar actief is.

Wanneer een werknemer verandert van werkgever, mag hij zijn aantal maanden verder aanvullen bij de nieuwe werkgever. Wie al gebruik maakte van een mobiliteitsvergoeding bij zijn voormalige werkgever, kan dit eveneens op zijn nieuwe job verderzetten.

Sitemap