Wat gebeurt er nadat de controlearts is langsgeweest?

Nadat de controlearts uw zieke werknemer heeft gecontroleerd, ontvangt u van Medicontrol het het resultaat van de controle. 

  • Wanneer de controlearts zich akkoord verklaart met de arbeidsongeschiktheid en de duur ervan, blijft uw werknemer verder afwezig tot het einde van de ongeschiktheid.
  • Wanneer de controlearts uw werknemers arbeidsgeschikt verklaart, moet uw werknemer het werk effectief vervroegd hervatten. Gaat uw werknemer hier niet mee akkoord, verliest hij of zij het recht op gewaarborgd loon. Uw werknemer of uzelf kan in dat geval beroep doen op een arbitragearts om zich over de ongeschiktheid uit te spreken. De kosten van de arbitrage zijn vastgelegd en zijn steeds voor de verliezende partij.

Wat als mijn werknemer de controle weigert? 

Wanneer uw werknemer zich oncontroleerbaar opstelt en geen gevolg geeft aan de oproep van de controlearts of zich weigert te laten onderzoeken, verliest hij of zij het recht op gewaarborgd loon.

Groups:
Sitemap