Wanneer en hoe kan ik mijn zieke werknemer laten controleren door een controlearts?

U kan het absenteïsme in uw bedrijf doen dalen door medische controles van zieke werknemers te laten uitvoeren. Werknemers die weten dat het bedrijf controles laat uitvoeren, melden zich minder vaak ziek. Bovendien kan u zo het misbruik van ziektemeldingen inperken.

Wanneer en hoe?

De controlegeneesheer, die doorgaans onaangekondigd bij de werknemer aanklopt, gaat na of de afwezigheid al dan niet terecht is en of de duur ervan, naar zijn opinie, strookt met de realiteit.

  • Van zodra uw werknemer zich ziek meldt, kan u hem/haar laten controleren. U hoeft niet te wachten tot u een medisch attest ontvangt.
  • De controle kan gedurende de volledige arbeidsongeschiktheid, ook na de periode van gewaarborgd loon of op inactiviteitdagen.
  • U kan ook werknemers laten controleren die afwezig zijn wegens een ongeval.
  • Indien de huisarts nog niet langsgeweest is, kan de controlearts zich enkel uitspreken over de ongeschiktheid op de dag zelf.
  • Een zieke werknemer mag niet weigeren om zich door een controlearts te laten onderzoeken.
  • U bepaalt vrij of u alle medewerkers laat controleren of hierin een selectie maakt (bijvoorbeeld enkel bij werknemers die meer dan drie keer ziek zijn, bij eendagsziektes, bij verdachte ziektes, enzoverder).
Groups:
Sitemap