Hoe verloopt een medische controle bij mijn zieke werknemer?

Een werkgever kan een afwezige werknemer medisch laten controleren. Medicontrol organiseert de volledige dienstverlening rond deze medische controle.

Als u een controle aanvraagt vóór 10.30u ’s morgens, gaat de controle meestal de dag zelf door. De controlegeneesheer gaat doorgaans onaangekondigd langs bij uw zieke werknemer. De arts gaat na of de afwezigheid al dan niet terecht is en of de duur ervan strookt met zijn opinie.

Als uw werknemer niet thuis is, roept de controlegeneesheer hem of haar op om zich op het kabinet aan te bieden. Als uw zieke werknemer de woning mag verlaten, kan de controlearts hem of haar ook meteen oproepen op zijn kabinet.

De controlearts kan zich enkel uitspreken over het geldende ongeschiktheidattest. De duur van dit attest mag hij inkorten. De controlearts mag zich echter niet uitlaten over de definitieve ongeschiktheid van uw werknemer. Bovendien komt de controlearts ook niet tussen in de behandeling van de huisarts. De controlearts schrijft noch medicatie, noch medisch attesten voor.

Vanzelfsprekend vallen alle vaststellingen van de controlegeneesheer onder het beroepsgeheim.

Groups:
Sitemap