Wat met mijn kinderbijslag als ik zelfstandige ben?

Sedert 1/07/2014 wordt dezelfde regeling toegepast voor zowel werknemers als zelfstandigen.

Indien u voor een 1e maal kraamgeld of kinderbijslag wilt aanvragen, kan u hiervoor terecht bij ADMB Kinderbijslagfonds.

Hebt u reeds een bestaand dossier die door SVF Zenito wordt behandeld, zal uw dossier automatisch worden overgedragen aan ADMB Kinderbijslagfonds. Meer info over deze nieuwe regeling, en een handige berekeningstool, vindt u op www.admb.be/nl/kinderbijslag2015 of contacteer ADMB Kinderbijslagfonds of Zenito Sociaal Verzekeringsfonds.

Sitemap