Wat gebeurt er met mijn kinderbijslag als mijn kind een vakantiejob heeft?

Indien uw kind wat bijverdient tijdens de vakantie, is uw recht op kinderbijslag afhankelijk van de leeftijd en de situatie van de jongere.

 

Jongeren tot 18 jaar

Tot 31 augustus van het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt, heeft u onbeperkt recht op kinderbijslag. Dit betekent dat de jongere zo veel kan werken als hij/zij wil zonder dat u het recht op kinderbijslag verliest.

 

Jongeren ouder dan 18 jaar die voltijds onderwijs volgen

Voor deze kinderen maken we een onderscheid tussen het derde kwartaal, waarbinnen de grote vakantie valt, en de andere kwartalen.

Indien de jongere gedurende het eerste, tweede of vierde kwartaal in totaal maximum 240u werkt, blijft het recht op kinderbijslag behouden.

In het derde kwartaal mag de jongere onbeperkt werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen.

De hoogte van het inkomen van de jongere heeft geen invloed op de kinderbijslag.


Schoolverlaters ouder dan 18 jaar

Jongeren die afstuderen of na de vakantie hun studies niet voortzetten, kunnen niet genieten van de gunstige regeling voor juli, augustus en september.

Het recht op kinderbijslag vervalt voor het volledige derde kwartaal indien de jongere in de loop van het derde kwartaal in totaal meer dan 240u heeft gewerkt. Het speelt daarbij geen rol of het om een studentenovereenkomst of een andere overeenkomst gaat.

Jongeren die afstuderen schrijven zich best in als werkzoekende bij de VDAB. Gedurende de wachttijd bestaat er recht op kinderbijslag op voorwaarde dat de jongere niet meer verdient dan € 520,08 bruto per maand.


Jongeren ouder dan 18 jaar die een leercontract hebben of deeltijds onderwijs volgen

Voor deze kinderen bestaat er gedurende de vakantie, net als in het schooljaar, recht op kinderbijslag indien het bruto maandinkomen maximum € 520,08 bedraagt.

Sitemap