Wanneer en hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

U moet een aanvraag om kinderbijslag indienen in volgende gevallen:

 

  • Bij een eerste geboorte in het gezin
  • Indien er zich binnen het gezin een gebeurtenis (bv. scheiding, samenwoonst, aanvrager wordt zelfstandig) voordoet waardoor een andere persoon in aanmerking komt als aanvrager

 

Hoe aanvragen?

 

Vul het aanvraagformulier ‘model AA’ in, onderteken het en bezorg het aan uw kinderbijslaginstelling. Kent u deze niet, vraag het dan aan uw huidige of laatste werkgever indien u werknemer bent of contacteer het Sociaal Verzekeringsfonds waar u als zelfstandige bent aangesloten. Door het formulier tijdig op te sturen, voorkomt u vertraging in de uitbetaling.

Bijhorende documenten
Sitemap