Waarom ontvang ik soms meer of minder kinderbijslag?

Het bedrag dat u ontvangt is samengesteld uit verschillende onderdelen die afhankelijk zijn van verschillende factoren. Zo kan de situatie van de ouders, eventuele andere rechthebbenden of bijslagtrekkenden en het kind zelf invloed hebben op het bedrag dat u ontvangt. Bovendien bestaan er allerhande supplementen en toeslagen. Het kan dan ook voorvallen dat u de ene maand meer of minder kinderbijslag krijgt dan ervoor.

 

 

Waaruit is mijn kinderbijslag samengesteld?

 

Uw kinderbijslag is samengesteld uit verschillende delen:

 

 • Basisbedrag: het bedrag dat iedereen die recht heeft op kinderbijslag ontvangt. Voor wezen hoort hier ook nog een wezenbijslag bij.

 

 • Supplement: een eventueel supplement is afhankelijk van de situatie van de rechthebbende, de persoon die het recht op kinderbijslag opent, of de bijslagtrekkende, de persoon die het kinderbijslaggeld ontvangt.

  Zo zijn er supplementen in één van de volgende situaties:

o             Werklozen

o             Gepensioneerden

o             Invaliden

o             Eenoudergezinnen

 

 • Leeftijdsbijslag: uw kind krijgt meer kinderbijslag naarmate het ouder wordt.

 

 • Toeslag mindervalide kinderen

 • Extra jaarlijkse leeftijdsbijslag of ‘schoolpremie’: ieder jaar wordt in augustus een extra leeftijdstoeslag uitbetaald samen met de kinderbijslag over de maand juli. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag kent u misschien beter als de vroegere ‘schoolpremie’, die in 2006 voor het eerst op het toneel verscheen.

  Wie krijgt deze extra leeftijdsbijslag?
  Alle rechtgevende kinderen van 0 tot en met 24 jaar die recht hebben op kinderbijslag voor de maand juli, hebben ook recht op de jaarlijkse leeftijdsbijslag.

Sitemap