Ik ontvang een toeslag: wat verandert er voor mij vanaf 2017?

  • Vanaf 2015 wordt de toeslag slechts voorlopig toegekend (ambtshalve of na uw aanvraag a.d.h.v. het bruto-inkomen dat u ons doorgeeft)
     
  • Het definitieve recht op de toeslag wordt pas later geëvalueerd a.d.h.v. uw belastbastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen die we opvragen bij de FOD Financiën (op uw aanslagbiljet: "gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten" verhoogd met beroepskosten gedeeld door 12). Bijvoorbeeld:  uw inkomsten die u aangegeven heeft in het jaar 2016 over het jaar 2015 worden door uw kinderbijslagfonds nagekeken in het jaar 2017.
     
  • Indien uw gemiddelde maandelijkse belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen onder de grens lagen, heeft u recht op een toeslag.
     
  • U heeft de toeslag niet gekregen, maar na ontvangst van uw gegevens van de FOD Financiën blijkt dat u toch recht heeft? U ontvangt automatisch de toeslag met terugwerkende kracht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Sitemap