Hoe kan ik een attest van de betaling van mijn kinderbijslag krijgen?

Een attest van de betaling van uw kinderbijslag is een officieel document en kan u niet downloaden via de website. U dient hiervoor contact op te nemen met uw dossierbeheerder van ADMB Kinderbijslagfonds. Hou voor een snelle gang van zaken steeds uw dossiernummer bij de hand.

 

Sitemap