Een kind op komst: kraamgeld aanvragen?

Wanneer kan ik kraamgeld aanvragen?
U kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap. Het kinderbijslagfonds mag het kraamgeld ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke geboortedatum uitbetalen.
Bij de aangifte van de geboorte overhandigt de ambtenaar van de burgerlijke stand twee geboortebewijzen. Het ene is bestemd voor het ziekenfonds, het andere (‘geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag’) dient u naar de instelling te sturen die intussen het kraamgeld betaald heeft. Wie het kraamgeld pas na de geboorte aanvraagt, moet dit geboortebewijs toevoegen bij de aanvraag.
Hoe kan ik kraamgeld aanvragen?
Om het kraamgeld te ontvangen, vult u het aanvraagformulier kraamgeld in. Na ondertekening bezorgt u het aan uw kinderbijslaginstelling. Kent u deze niet, vraag het dan aan uw huidige of laatste werkgever indien u werknemer bent of contacteer het Sociaal Verzekeringsfonds waar u als zelfstandige bent aangesloten.

Bijhorende documenten

Sitemap