Nieuws

 • 19/06/2018
  De wetgever voert een belangrijke verandering door aan de kinderbijslagwetgeving voor studenten die onderworpen zijn aan de inkomensnorm. Die wijziging komt er naar aanleiding van de federale maatregel die studentenarbeid openstelde voor jongeren in een opleidingssysteem ‘alternerend leren/ werken’ én om een einde te stellen aan de ongelijke behandeling tussen voltijdse en deeltijdse studenten.    
 • 09/01/2018
  Op 1 januari 2018 werden de inkomensgrenzen voor de toekenning van sociale toeslagen verhoogd, in samenhang met de welzijnsenveloppe. De nieuwe grensbedragen voor eenouder- en partnergezinnen kan u raadplegen via onderstaand document.
 • 30/10/2017
  In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het beheer van de kinderbijslag in handen. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoegheden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari  2018 te bevriezen.
 • 18/05/2017
  In mei 2017 zal de spilindex overschreden worden. Hierdoor moet de overheid vanaf juni van dit jaar hogere sociale uitkeringen betalen. De Vlaamse Gemeenschap heeft echter besloten om deze spilindex niet te verrekenen op de gezinsbijslagen zoals de kinderbijslag en het kraamgeld.
 • 20/03/2017
  Voor een alleenstaande ouder kunnen de kosten van de kinderopvang hoog oplopen. Daarom kan de RVA u maandelijks een financieel ruggensteuntje bieden. Om hierop aanspraak te maken, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • 10/10/2014
  Na een 28 uur-durende marathonvergadering was er dinsdagavond 7 oktober eindelijk duidelijkheid over de regering Michel I. Hier vindt u de belangrijkste krijtlijnen van het regeerakkoord. 
 • 07/10/2014
  Door een upgrade zijn onze website en alle toepassingen onbeschikbaar van vrijdag 10 oktober vanaf 19u en duren tot zondag 12 oktober om 18u. Bedankt voor uw begrip.
 • 25/09/2014
  ADMB is voor het vierde jaar op rij genomineerd voor de HR Excellence Award in de categorie Beste Sociaal Secretariaat. Uw stem betekent voor ons een extra stimulans om verder te werken aan een optimale steun voor uw personeelsbeleid!
 • 19/08/2014
  In augustus ontving u bovenop de kinderbijslag een jaarlijkse bijslag, in de volksmond gekend als de ‘schoolpremie’. Een overzicht van deze jaarlijkse bijslag kan u hier terugvinden.
 • 25/07/2014
  Op 8 augustus wordt – samen met de kinderbijslag van juli – een extra leeftijdstoeslag uitbetaald. Deze jaarlijkse leeftijdsbijslag is beter gekend als de vroegere 'schoolpremie'.
Sitemap