Kinderbijslagwetgeving

Inleiding

Hoe het begon...

De kinderbijslagregelingen

Werknemers & zelfstandigen

Overheid

Gewaarborgde

De werkgever

Aansluiten bij een kinderbijslagfonds

Wanneer aansluiten?

Hoe aansluiten?

Bij welk kinderbijslagfonds aansluiten?

Verplichte aansluitingstermijn

Veranderen van kinderbijslagfonds


Het sociaal verzekeringsfonds

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Wanneer aansluiten?

Hoe aansluiten?

Bij welk sociaal verzekeringsfonds aansluiten?

Verplichte aansluitingstermijn

Veranderen van sociaal verzekeringsfonds


De rechthebbende

De rechthebbende werkt als loontrekkende

De rechthebbende werkt als zelfstandige

De rechthebbende in een situatie van gelijkstelling

De rechthebbende in een situatie van toekenning


Het rechtgevend kind

Het leerplichtig kind

De jongere met een leerovereenkomst / Overeenkomst Alternerende Opleiding tot 25 jaar

De student tot 25 jaar

De jongere ingeschreven als werkzoekende tot 25 jaar

Kinderen met een aandoening


De bijslagtrekkende

Kinderen in een gezin

Kinderbijslag in geval van scheiding

Betaling aan het kind zelf

Geplaatste kinderen

Ontvoerde kinderen

Verdwenen kinderen

Vordering tot het verkrijgen van kinderbijslag (art. 120 AKBW)


De betaling

Betalingswijze

Voorlopige betaling bij vaststelling van een nieuw recht

Terugvordering van ten onrechte verkregen kinderbijslag (art. 120bis AKBW)


De gezinsbijslagen

De soorten gezinsbijslagen

Berekening van de kinderbijslag


Ontstaan & einde van het recht op kinderbijslag

Ontstaan van het recht

Einde van het recht

Gebeurtenis die aanleiding geeft tot het toekennen van een hoger of lager bedrag


De bevoegde instelling

Inleidende toelichtingen

Vaststelling van een nieuw recht

Voortzetting van het recht

Sitemap