Kinderbijslag

Kinderbijslag (soms ook kindergeld genoemd) is een sociale uitkering waarop werknemers/zelfstandigen met kinderen recht hebben. Naast het kraamgeld maakt kinderbijslag deel uit van de ‘gezinsbijslag’.

Het berekenen van de kinderbijslag waarop u recht heeft en het uitbetalen ervan, is omwille van de complexe wetgeving enkel toegelaten door een erkend kinderbijslagfonds, zoals ADMB Kinderbijslagfonds.

Samenstelling kinderbijslagen

De kinderbijslag is samengesteld uit verschillende delen:
  • Een basisbedrag voor iedereen die recht heeft op kinderbijslag. Voor wezen komt hier nog een wezenbijslag bovenop.
  • Eventuele supplementen voor bijvoorbeeld werklozen, gepensioneerden, invaliden of alleenstaande ouders.
  • Een leeftijdbijslag afhankelijk van de leeftijd van uw kind.


ADMB Kinderbijslagfonds zorgt ervoor dat u steeds de correcte kinderbijslagen ontvangt.

Vanaf 1/07/14 betaalt ADMB Kinderbijslagfonds ook gezinsbijslag voor zelfstandigen aangesloten bij Zenito.

Sitemap