Kinderbijslagfonds

Aanbod

Gezinsbijslag

Raadpleeg hier de betalingsdata kinderbijslag voor het jaar 2017.

Kinderbijslag (soms ook kindergeld genoemd) is een sociale uitkering waarop werknemers/zelfstandigen met kinderen recht hebben. Naast het...

Kraamgeld is de toelage die bij de geboorte van uw kind wordt uitbetaald. Naast de...

Nieuws & persberichten

  • 30/10/2017
    In het kader van de 6e staatshervorming is de bevoegdheid over de kinderbijslag overgeheveld naar de Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Zij nemen ten laatste op 1 januari 2020 het beheer van de kinderbijslag in handen. Om deze overgang zo goed mogelijk voor te bereiden hebben de deelentiteiten in een samenwerkingsakkoord beslist om de bevoegheden van de kinderbijslagfondsen op 1 januari  2018 te bevriezen.

Volg admb op de voet

  • Webinar Groep ADMB - alternerend leren
  • Groep ADMB - My e-ok
  • ADMB Online - vérifier les coûts salariaux budgétisés d'un collaborateur
  • ADMB Online - travailler à temps partiel (modifier cette situation dans la budgétisation)

Sitemap