Kinderbijslagfonds

Aanbod

Gezinsbijslag

Kinderbijslag (soms ook kindergeld genoemd) is een sociale uitkering waarop werknemers/zelfstandigen met kinderen recht hebben. Naast het...

Kraamgeld is de toelage die bij de geboorte van uw kind wordt uitbetaald. Naast de...

Nieuws & persberichten

  • 22/08/2016
    De overheid is zich bewust van de ontoereikendheid van het wettelijk pensioen. Daarom moedigt het de opbouw van aanvullende pensioenen aan. Zelfstandigen kunnen hiervoor onder meer een beroep doen op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Bijkomende, beroepsgebonden pensioenvorming is voorlopig enkel weggelegd voor zelfstandigen met een vennootschap. Maar daar komt vanaf 2017 verandering in.

Volg admb op de voet

  • Initiatie Eerste Hulp - Provikmo
  • ADMB Awards 2016 - Trailer FR
  • Lauréats ADMB Awards (fr)
  • Trailer ADMB Awards (fr)

Sitemap