Outplacement: hoe gaat ADMB HR Services te werk?

De procedure verloopt in drie opeenvolgende fasen van achtereenvolgens twee maanden, vier maanden en zes maanden. Voor de medewerker wordt in elke periode maximaal 20 uren begeleiding voorzien.

Doorheen deze begeleiding worden een aantal stappen doorlopen:

 • Kennismaking met de kandidaat
  Tijdens de eerste contacten wordt er aandacht geschonken aan het emotionele verwerkingsproces. Belangrijk hierbij is dat er een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd tussen de consulent en de kandidaat.
 • Koersonderzoek
  Via diepgaande gesprekken proberen we inzicht te krijgen in de loopbaanmogelijkheden, gebaseerd op ambitie, drijfveren en capaciteiten.
 •  Opvolging
 • Er wordt een concreet actieplan opgesteld, waarin vermeld staat hoe de kandidaat zijn carrière wil voortzetten en welke stappen daartoe moeten genomen worden.
 •  Marktoriëntatie
 • De arbeidsmarkt wordt in kaart gebracht. Er wordt nagegaan welke sectoren of bedrijven in aanmerking kunnen komen en welke kanalen kunnen gebruikt worden.
 • Solliciteren
  De kandidaat leert vacatures te analyseren, telefoongesprekken te voeren, een cv op te stellen en een sollicitatiebrief te schrijven.
 • Permanente beschikbaarheid
  Wanneer de kandidaat met vragen zit, kan hij de consulent altijd telefonisch bereiken om hem met raad en daad bij te staan.
 • Opvolging bij contractbespreking en tewerkstelling
  Er wordt ondersteuning geboden tijdens de plaatsing en integratie.
Groups:
Sitemap