Hoe verloopt de klachtenprocedure bij loopbaanbegeleiding?

Wij hopen dat wij doorheen onze loopbaanbegeleiding tegemoet zullen komen aan uw wensen en verwachtingen. Mocht dit toch niet zo zijn, hopen wij in dialoog met u tot een goede oplossing te kunnen komen.

Wij bieden u volgende mogelijkheden aan:

Stap 1: Rechtstreekse feedback aan uw loopbaanbegeleider

Bij voorkeur wensen we dat u mogelijke klachten onmiddellijk meldt aan en bespreekt met uw loopbaanbegeleider.

Stap 2: Klacht gericht aan de Business Unit Manager van ADMB HR Services

Als u zich niet comfortabel voelt om uw klacht rechtstreeks te bespreken met uw loopbaanbegeleider, kan u zich richten tot de Business Unit Manager van ADMB HR Services die uw klacht ter harte neemt en u binnen de 4 weken antwoordt.

Rik Boulogne
Koningsstraat 75/4
1000 Brussel
Tel. +32 2 250 00 50
E-mail rik.boulogne@admb.be

 

Stap 3: Klachtenprocedure bij Federgon

Via de website kan u dit formulier invullen:

http://www.federgon.be/ombudsdienst-voor-de-private-arbeidsbemiddeling/contact/

U kan ook schriftelijk contact opnemen met:
Mevr. Ilse Platteau
Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel
T 0800 99 823 | F 02 423 21 97 |
e-mail ombuds@federgon.be | www.ombudsman.be

Stap 4: Klachtenprocedure bij VDAB

Via de website kan u dit formulier invullen:
http://www.vdab.be/vdab/klachten.shtml

Groups:
Sitemap