Voor welke bouwwerken heb ik een borgstelling nodig?

Waarborgen zelf financieren vergt een grote investering. De Borgstellingskas BOUWUNIE brengt daarom uw borgen voor de goede uitvoering van werken in orde. Op deze manier beschikt u als aannemer over een groter werkkapitaal en vermijdt u dure kredieten bij de bank.

 

Voor deze werken heeft u een borgstelling nodig:

Openbare werken

Na de toewijzing van een overheidsopdracht moet u binnen de 30 kalenderdagen een borgtocht van 5% op de aannemingssom leveren aan het opdrachtgevend bestuur. Bij een laattijdige borgstelling riskeert u een boete die behoorlijk kan oplopen. De borg blijft geblokkeerd tot de werken opgeleverd zijn.
 

Als vervanging van de inhouding op uw facturen (5 of 10%)

Steeds vaker heeft u ook voor privéwerken en onderaannemingen een waarborg nodig. Indien u geen borgstelling (soms ook ‘bankwaarborg’ genoemd) kan voorleggen, wordt 5% of soms zelf 10% ingehouden op uw factuur.

Woningbouw - wet Breyne

Bij de bouw van een woning of een appartement volstaat het voor erkende aannemers om een waarborg te leveren van 5% op de constructiewaarde. Dat ligt anders voor niet-erkende aannemers. Zij moeten een voltooiingswaarborg van 100% stellen. 

Sitemap