Hoeveel kost een borgstelling voor bouwwerken?

Waarborgen zelf financieren vergt een grote investering. De Borgstellingskas BOUWUNIE brengt daarom uw borgen voor de goede uitvoering van werken in orde. Op deze manier beschikt u als aannemer over een groter werkkapitaal en vermijdt u dure kredieten bij de bank.

Hoeveel kost deze borgstelling?

  • De éénmalige aansluitingsvergoeding bedraagt € 75.
  • U betaalt ons 10% op het bedrag van de gevraagde borg. Dit bedrag krijgt u terugbetaald of wordt verrekend met een nieuwe aanvraag van zodra de borg door de opdrachtgever vrijgegeven wordt (afhankelijk van de opleveringen).
  • U wordt vennoot van de Borgstellingskas BOUWUNIE (u tekent in op één aandeel van € 25 per schijf van € 2.500 borg).
  • Er wordt u een retributie van slechts 0,25% per kwartaal aangerekend tijdens de looptijd van de borgstelling. Het minimum per kwartaal bedraagt € 5.
  • Toekenning van een ristorno van 85% op de retributie boven de € 50 (jaarlijks) gedurende vier jaar.
  • Per borg een dossiervergoeding van € 8 en de kosten om de borg te deponeren bij de Deposito- en Consignatiekas (0,2% met een minimum van € 6,20).
Sitemap