Partners

Groups:

ADMB

 • Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs

  De Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs verenigt de directeurs van Belgische ziekenhuizen, ongeacht het statuut van hun ziekenhuis, hun taalregime, de Gemeenschap of het Gewest waartoe ze behoren. Het BVZD wil zijn leden de nodige (juridische) ondersteuning bieden, hun statuut behartigen en verdedigen en de onderlinge relaties bevorderen.

  http://www.ziekenhuisdirecteurs.be
 • Bouwunie

  Iedere dag leveren bouwbedrijven de beste kwaliteit af. Maar ze worstelen met administratieve rompslomp en oneerlijke concurrentie. Ze zijn akkoord met duidelijke spelregels, maar dan wel voor iedereen. Bouwunie beschermt samen met Unizo de rechten en de belangen van het kmo-bouwbedrijf. Met dossierkennis en overtuigingskracht. De stem van het bouwbedrijf, van de Dorpstraat tot in de Wetstraat.  Meer info: bouwunie.be 

 • Bouwunie Limburg

  Bouwunie Limburg staat pal voor de belangen van de KMO-bedrijven en zelfstandigen uit de Limburgse bouwsector. De kerntaken van de Limburgse Bouwunie bestaan hoofdzakelijk uit het behartigen van de syndicale belangen, adviesverlening en studiewerk, het organiseren van activiteiten en opleidingen ter promotie van het bouwberoep, het voeren van persacties, het uitgeven van regionale brochures en publicaties en het opzetten van constructieve samenwerkingsverbanden met bouwgerelateerde partners. http://www.bouwunielimburg.be/

 • BSAE

  BSAE, de Belgian Society of Association Executives, is een exclusief netwerk van Belgische verenigingsmanagers en -directeurs. De meeste BSAE-leden werken voor beroepsverenigingen en sectororganisaties. BSAE werkt aan de bewustmaking en erkenning van het beroep van de verenigingsmanagers in België. Door verschillende keren per jaar samen te komen krijgen leden de kans om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen over onderwerpen als bestuur, lobbyen, opleidingen, business modellen, enzovoort. Hun persoonlijke ontwikkeling is een van de belangrijkste aandachtspunten van BSAE.

  http://www.bsae.be
 • Buurtsuper.be

  Buurtsuper.be is de UNIZO-organisatie van de zelfstandige voedingshandel en heeft als centrale doelstelling de zelfstandige voedingswinkels, superettes en supermarkten te verenigen, te informeren en te adviseren, hun belangen te behartigen en aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening aan te bieden. Dit alles met het oogmerk de kansen voor de zelfstandige voedingswinkels, superettes en supermarkten te optimaliseren.

  http://www.buurtsuper.be
 • De Westvlaamse Apothekersvereniging

  De Westvlaamse Apothekersvereniging behartigt en verdedigt in West-Vlaanderen de belangen van haar leden apothekers en levert tools aan teneinde de positionering van de apotheek te bewerkstelligen op maatschappelijk, wetenschappelijk en economisch vlak. De Westvlaamse Apothekersvereniging biedt haar leden apothekers een kwaliteitsvol en totaal dienstenpakket aan.

  http://www.dewestvlaamse.be
 • Exellent

  Exellent is de grootste keten van zelfstandige vakmannen in België. Een team van meer dan 400 professionals garandeert u de scherpe prijzen van een keten en hun persoonlijke service als vakman.

  http://www.exellent.be
 • FEBED

  FEBED is een onafhankelijke organisatie die de belangen verdedigt van de zelfstandige drankenhandelaar, hem vertegenwoordigt, lobbyt, informeert en adviseert over alle facetten van zijn bedrijfsvoering om zo de positie van de drankenhandelaar te verzekeren en te verbeteren in de toekomst. Link:  http://www.febed.be

 • FeWeb

  FeWeb is de federatie voor webbedrijven. Wij werken aan het professionaliseren en het bundelen van de internetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Dit doen we door ons te richten op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit. Op dit moment telt FeWeb 550 leden.

  http://www.feweb.be
 • Fitness.be

  Fitness.be wil de fitnesssector als een volwaardige economische entiteit plaatsen binnen de preventieve gezondheidszorg. “Fitness en groepsfitness bieden een ideaal antwoord op de toenemende bewegingsarmoede in onze maatschappij. Met deze veilige, efficiënte en plezierige bewegingsvorm voor iedereen kunnen we werken naar een gezonde samenleving”, klink het bij Fitness.be “Net daarom willen we burgers sensibiliseren voor gezonde lichaamsbeweging via het fitness- en groepsfitnessaanbod. Graag willen we ook partners overtuigen om mee te werken aan dit doel.” www.fitness.be    

 • Horeca Vlaanderen

  De Federatie. Ho.Re.Ca. Vlaanderen is de beroepsvereniging van de Vlaamse Horeca. Zij verdedigt de belangen van de horecasector en strijdt voor een beter ondernemingsklimaat waarin duurzame horecabedrijven tot stand kunnen komen.

  http://www.fedhorecavlaanderen.be
 • Record Bank

  Particulieren, zelfstandigen en kleine bedrijven kunnen bij Record Bank terecht voor hun financiële behoeften. Record Bank staat voor eenvoudige en transparante producten. Het meest bekend zijn ze om hun hoogrentende spaarproducten: spaarrekeningen en kasbons. ADMB verzorgt de uitbating van een filiaal van Record Bank in Leuven.

  http://www.recordbank.be
 • Spar

  Spar is een samenwerkingsverband van zelfstandige winkeliers in de voedingsdistributie. Spar is vandaag de voedingsdistributeur met het grootst aantal winkels ter wereld: bijna 16.000 winkels in meer dan 30 verschillende landen. Sparretail staat voor verse producten aan een scherpe prijs, boodschappen op maat voor wie weinig tijd heeft, snel en aangenaam winkelen.

  http://www.sparretail.be
 • UNIZO

  UNIZO is de grootste organisatie van zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel. Al wie op eigen risico en met eigen middelen een zaak runt, is er welkom. Elke zelfstandige ondernemer kan  24/24 uur terecht voor eerstelijnsadvies  bij het UNIZO - service center op het nummer 078 35 39 39 of via service@unizo.be.

  http://www.unizo.be
 • VBT

  De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen staat in voor de verdediging van de beroepsbelangen van tandartsen. VBT pleit voor een modern management en een toekomstgerichte tandheelkunde met tandartsassistenten, een eerlijke verloning, en een efficiënt preventiebeleid met mondhygiënisten.

  http://www.vbt.be
Sitemap