Wet Werkbaar en Wendbaar Werk nog niet van kracht

06/02/2017

Het Wetsontwerp Werkbaar en Wendbaar Werk, dat belangrijke hervormingen voorziet in het arbeidsrecht, wordt nog steeds besproken in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Normaal gezien moest het ontwerp al in werking treden op 1 februari 2017 maar voorlopig is dat nog niet het geval. Na de bespreking moet het parlement de wet nog stemmen en daarna volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Van zodra er meer nieuws is, hoort u hierover via Groep ADMB. In tussentijd kan u ook altijd terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Sitemap