Waar moet u op letten als u werknemers naar Nederland detacheert?

05/01/2017

Belgische bedrijven die werknemers detacheren naar Nederland moeten rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen. Enerzijds is er de ‘harde kern’ van Nederlandse arbeidsvoorwaarden, maar anderzijds bestaan er ook administratieve verplichtingen. Wie de voorschriften niet respecteert, riskeert zware boetes die kunnen oplopen tot € 20.250.

Respecteer de ‘harde kern’ van Nederlandse arbeidsvoorwaarden

Buitenlandse bedrijven moeten in Nederland minstens onderstaande wetten respecteren:

  • de Wet minimumloon en vakantiebijslag;
  • de Arbeidstijdenwet;
  • de Arbeidsomstandighedenwet;
  • de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
  • de Algemene wet gelijke behandeling.

Als een onderneming aan de slag gaat in een sector waarvoor een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, dan moet het bedrijf ook die arbeidsvoorwaarden naleven. Buitenlandse werkgevers die vragen hebben rond de minimumwetten, ook wel de ‘harde kern’ van arbeidsvoorwaarden genoemd, kunnen terecht bij het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Houd u aan de informatieplicht

Buitenlandse bedrijven zijn verplicht om aan de Nederlandse inspectiediensten alle info te verstrekken die noodzakelijk is voor de controle van de naleving van de nieuwe verplichtingen.
Ze moeten op de Nederlandse werkplek altijd bepaalde documenten kunnen voorleggen:

  • de arbeidsovereenkomsten van de gedetacheerde werknemers;
  • de loonstroken;
  • documenten waaruit blijkt hoeveel uren de gedetacheerde werknemers gewerkt hebben;
  • de A1-documenten van de gedetacheerde werknemers. Die documenten bevestigen dat de personeelsleden in België onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen.

Niet-Nederlandse ondernemingen hoeven bovenstaande documenten niet allemaal op papier bij te hebben. De formulieren mogen ook elektronisch aanwezig zijn, zolang de inspectie ze op de werkplek kan raadplegen.

Duid een contactpersoon aan

Detacherende bedrijven moeten één contactpersoon aanduiden die in Nederland aanwezig is en als aanspreekpunt dient voor de inspectiediensten. Hij of zij hoeft niet in Nederland te wonen.
Het document waarmee het bedrijf de naam van de contactpersoon kan meedelen aan de autoriteiten, is voorlopig nog niet beschikbaar.

Meld detacheringen (binnenkort) digitaal

Tot slot moeten buitenlandse werkgevers binnenkort digitaal laten weten dat ze medewerkers in Nederland aan de slag laten gaan. Die aanpak is vergelijkbaar met het aangiftesysteem LIMOSA dat ons land gebruikt. Momenteel staat het digitaal systeem in Nederland echter nog niet op punt, waardoor de melding vooralsnog niet verplicht is.

Sitemap