Waals Gewest: afschaffing van werkgelegenheidspremie

12/06/2017

Sinds 2004 konden zeer kleine ondernemingen in het Waals Gewest, met minder dan 10 werknemers, een werkgelegenheidspremie krijgen om personeel in dienst te nemen. Maar een nieuw decreet van het Waals Gewest schaft dit systeem nu opnieuw af.

Inperking

Het systeem van de werkgelegenheidspremies, dat op 1 juli 2004 in voege trad, werd in januari 2016 al hervormd. Hierbij werd het aantal premies dat aan een zeer kleine onderneming kon worden toegekend, tot 5 herleid (per periode van 5 jaar). Ook de sectoren die ervoor in aanmerking kwamen, werden beperkt.

Afschaffing

Een nieuw decreet van het Waals Gewest van 4 mei 2017 schaft het systeem van de werkgelegenheidspremies nu helemaal af, en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.
Bij wijze van overgangsregeling kunnen zeer kleine ondernemingen:

  • in aanmerking blijven komen voor de werkgelegenheidspremie als ze aantonen dat ze het bijkomende personeel behouden in de loop van de periode van het 1ste tot het 8ste kwartaal volgend op het referentiekwartaal, namelijk het 3de kwartaal 2014;
  • aanvragen voor de werkgelegenheidspremie blijven indienen voor jobs die ze creëerden van het 4de kwartaal 2014 tot het 4de kwartaal 2016.

Opgelet: in beide gevallen zien de ondernemingen tot 1 januari van het jaar, volgend op de vereffening van de laatste werkgelegenheidspremie, ervan af in aanmerking te komen voor de steunmaatregelen via een in het Waals Gewest geïntegreerd steunportfolio.

Daarnaast mogen de ondernemingen die nog in aanmerking komen voor werkgelegenheidspremies voor banen gecreëerd na het 4de kwartaal 2014, de werkgelegenheidspremie én het supplement voor de jobcreatie in het kader van de investeringspremies niet cumuleren. In zo’n geval zullen ze dus ofwel moeten afzien van de werkgelegenheidspremie, ofwel van het supplement voor de jobcreatie.

Sitemap