Voorontwerp goedgekeurd over sancties bij re-integratie

14/05/2018

De ministerraad keurde op 18 mei een voorontwerp goed over sancties die een werkgever en/of een werknemer kunnen oplopen wanneer zij niet te goeder trouw meewerken aan het re-integratietraject. Nu is het nog wachten op het advies van de Raad van State en de verdere afhandeling in het parlement vooraleer het voorontwerp effectief omgezet wordt in een wet.

Vlot meewerken

Voorlopig bepaalt de wet alleen dat partijen vlot moeten meewerken aan het re-integratietraject. Sancties die dit ook effectief afdwingen, ontbreken nog. Met het voorontwerp wil de regering daar nu verandering in brengen.

Sancties

De sancties zouden enkel gelden voor werkgevers en werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers en zullen er waarschijnlijk als volgt uitzien:

  • Voor de werkgever die
    • niet de nodige inspanningen heeft gedaan om de re-integratie mogelijk te maken: een administratieve geldboete van € 800;

    • niet binnen de wettelijke termijn een re-integratieplan of gemotiveerd verslag heeft bezorgd aan de werknemer en arbeidsarts: een bijzondere herstelbijdrage (bedrag nog niet gekend).

  • Voor de werknemer die een administratieve verplichting niet naleeft of niet aanwezig is voor een gesprek over re-integratie: een verlaging van zijn uitkering met 5 of 10%. Toch mag het de uitkering nooit lager zijn dan het minimumuitkeringsbedrag.

Concreet

De sancties zijn voorlopig nog niet van toepassing. Het is wachten tot het voorontwerp effectief omgezet wordt in een wet. De eerstvolgende stap is het advies van de Raad van State. In de tussentijd is het dus nog steeds rekenen op de vrijwillige medewerking van beide partijen in het re-integratietraject.

Sitemap