Veranderingen aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers

12/06/2018

Door de omzetting van een Europese richtlijn in een nationaal wetsontwerp, komen er binnenkort veranderingen rond enkele bepalingen voor het aanvullend pensioen voor ‘jonge’ werknemers. Het Europees Parlement wil zo de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uitbreiden.

Waarover gaat het?

Tot voor kort kon u als werkgever deze bepalingen voorzien in de groepsverzekering die u afsloot voor alle werknemers, of voor een categorie van medewerkers:

  • Werknemers verwerven pas het recht op aansluiting in de groepsverzekering vanaf de leeftijd van 25 jaar.
  • De werknemers verwerven pas pensioenrechten nadat ze één jaar aangesloten in de groepsverzekering.
  • Een combinatie van de twee bovenstaande bepalingen.

Als beide bepalingen niet opgenomen zijn in de groepsverzekering, dan is het nieuwe wetsontwerp niet van belang.

Wat verandert er?

Recent kwam er, in uitvoering van een Europese richtlijn, een nationaal wetsontwerp die de bovenstaande bepalingen teniet doet.

Concreet zullen werknemers die tot een categorie behoren waarvoor u een pensioentoezegging deed, ongeacht hun leeftijd of ongeacht de periode van aansluiting in de groepsverzekering, onmiddellijk pensioenrechten opbouwen en verwerven.

Voor werknemers die eigen bijdragen betalen in de groepsverzekering verandert er niets. Zij verwierven immers al onmiddellijk rechten op het aanvullend pensioen dat ze met eigen middelen opbouwden.

Waarom deze wijziging?

Zoals vermeld, gaat het om de omzetting van een Europese richtlijn in nationale wetgeving. Het Europees Parlement wilde minimumvereisten invoeren om de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten te verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten uit te breiden.

Vanaf wanneer geldt deze wijziging?

Nieuwe werknemers dienen vanaf 21 mei 2018 onmiddellijk aangesloten te worden. Bovendien zullen de bedoelde werknemers vanaf hun aansluiting rechten verwerven op pensioenreserves die voor hen opgebouwd worden. Ook al vermeldt de groepsverzekering momenteel één of beide bepalingen, dan heeft de wijziging voorrang op de bepalingen van de groepsverzekering.

Werknemers die al in dienst zijn voor 21 mei 2018 en die nog niet aangesloten zijn omwille van hun leeftijd of nog geen pensioenreserves verwerven omdat ze nog geen jaar aangesloten zijn, zullen van deze wijziging genieten vanaf 1 januari 2019.

Moet ik als werkgever zelf iets ondernemen?

Als u één of beide bepalingen liet opnemen in de groepsverzekering voor uw werknemers, dan dient u vanaf 21 mei 2018 aan uw nieuwe werknemers mee te delen dat deze bepalingen voor hen niet gelden. U geeft dan het best ook de gegevens van de nieuwe werknemers meteen door aan de verzekeraar of pensioeninstelling.

Voor uw werknemers die al in dienst zijn op 21 mei maar nog niet aangesloten zijn of geen rechten verwerven door toepassing van de besproken bepalingen, kan u het best nog even wachten met hen te informeren.

De Europese richtlijn dient sowieso in Belgische wetgeving omgezet te worden. Bovenstaande informatie is dan ook voorlopig gebaseerd op de inhoud van het wetsontwerp. Het is dus nog niet duidelijk of de uiteindelijke wet bepalingen zal voorzien die afwijken van het wetsvoorstel. Van zodra de wet een feit is, brengen we u verder op de hoogte.

Sitemap