Vakantie(geld) bij vermindering van de tewerkstellingsbreuk

12/12/2016

Stel: uw bediende gaat minder werken. Wat betekent dit voor zijn vakantierecht en -geld?

Kan uw medewerker nog al zijn verlof opnemen?

Uw medewerker bouwt zijn recht op vakantie op tijdens het zogenaamde ‘vakantiedienstjaar’, het jaar voorafgaand aan het jaar waarin hij de vakantie opneemt. Gaat hij dit jaar minder werken dan tijdens dat vakantiedienstjaar, dan vermindert zijn recht op vakantie. Hierdoor kan hij het vakantierecht dat hij heeft opgebouwd niet volledig opnemen.

Als uw medewerker niet al zijn verlof kan opnemen, krijgt hij dan ook minder vakantiegeld?

Aangezien uw medewerker minder gaat werken, kan hij niet al zijn verlof opnemen. Dit betekent echter niet dat hij het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen kwijtspeelt. Daarom krijgt hij in december een supplement voor deze niet-opgenomen vakantiedagen.

Wat veranderde er in 2014?

Vroeger diende u in december ook een voorafbetaling te doen van het vakantiegeld voor het volgende jaar indien een werknemer in de loop van het jaar minder was gaan werken. Dit had tot gevolg dat er, in het jaar na de vermindering van de tewerkstelling, een verrekening nodig was van dit vervroegd betaald vakantiegeld. De medewerker kreeg in dat geval nog slechts een klein saldo aan vakantiegeld uitbetaald. Deze voorafbetaling werd afgeschaft in 2014.

Sedert 2015 dient u in december van het jaar na vermindering wel opnieuw een supplement uit te betalen voor de niet-opgenomen vakantie indien uw medewerker, door de tewerkstellingsbreukdaling in het voorafgaand jaar, niet al zijn verlof kan opnemen. Ook in het jaar na de tewerkstellingsbreukdaling dient u bijgevolg na te gaan of uw werknemer al zijn verlof heeft kunnen opnemen.

Zijn er nog andere wijzigingen op til?

Momenteel is er nog een belangrijk onderscheid tussen arbeiders en bedienden als het op vakantiewetgeving aankomt. In het kader van het eenheidsstatuut lopen er besprekingen om dit onderscheid weg te werken, maar deze leverden voorlopig nog geen concrete resultaten op.

Sitemap