Talentmanagement in tijden van constante evolutie

06/03/2018

Succesvolle organisaties zijn lerende organisaties. De sleutel tot succes is immers het creëren van een krachtige leeromgeving, zodat talenten uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. Simpel gesteld: talent is gebaseerd op potentieel, maar vergt een continue coaching en mentoring. Dankzij een talentscan kan u daar als werkgever nóg beter op inzetten.

Tijden veranderen

Verandering is een constante geworden. Denk maar aan de toenemende digitalisering en innovatie, en de introductie van zelforganiserende teams. Bovendien verandert alles steeds sneller.

Adequaat omgaan met al deze veranderingen, blijkt niet voor iedereen een sinecure. Moderne organisaties hebben daarom niet alleen nood aan fysiek gezonde medewerkers maar ook aan mentaal vitale mensen. Het belang van een goede veerkracht, neemt alleen maar toe. Is die veerkracht er niet? Dan bestaat er een verhoogd risico op burn-out.

Bevlogenheid?

Bovendien is het voor werkgevers steeds belangrijker om aandacht te hebben voor de ‘bevlogenheid’ van hun medewerkers. Een Nederlandse professor omschreef ‘bevlogenheid’ enkele jaren geleden als “een positieve, affectief-motivationele toestand van opperste voldoening die wordt gekarakteriseerd door vitaliteit, toewijding en absorptie.

Kenmerkend voor bevlogen individuen is dat ze vitaal en energiek zijn. Zij halen veel energie uit hun werk. Daarnaast leggen ze een hoge betrokkenheid aan de dag, zowel ten opzichte van de taakinhoud als de organisatie.

De organisatie en de context waarin medewerkers leven en werken, kunnen heel wat factoren bevatten die energie geven. Deze elementen zorgen ervoor dat de batterijen goed opgeladen zijn én dat ook blijven. Stress-factoren kunnen er anderzijds voor zorgen dat de spreekwoordelijke batterijen onvoldoende of zelfs niet meer opgeladen geraken. De veerkracht verzwakt en het zelfvertrouwen neemt af.

Talentscan

Als werkgever is het dus zeer interessant om te weten waar zowel de energiefactoren als de stressfactoren van uw medewerker liggen. Deze aspecten kunnen tot uiting komen in een talentscan. Daarbij gaan we objectief op zoek naar wie uw (nieuwe) medewerkers precies zijn en waar hun sterktes en valkuilen liggen. Zo kan u hier als organisatie op inspelen  en nog meer werk maken van hun groei- en leerproces.

Sitemap