SWT in 2017 opnieuw duurder voor werkgevers

22/12/2016

In een ontwerp van Programmawet van 5 december 2016 gaf de overheid aan het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) in 2017 opnieuw duurder te willen maken voor de werkgever. Om het SWT verder te ontmoedigen, zullen de werkgeversbijdragen – in lijn met de evolutie van de afgelopen jaren – verder progressief omhoog gaan. Ook wordt het verschil in bijdragepercentages tussen de profit- en de non-profitsector verder verkleind.

De bedrijfstoeslag die de werkgever betaalt aan een werknemer met SWT, is onderworpen aan afwijkende socialezekerheidsbijdragen. Het gaat om een bijzondere werkgeversbijdrage, die varieert volgens het tijdstip van de aanvang van het SWT en de leeftijd van de SWT’er. Er gelden afzonderlijke percentages voor de non-profitsector.

Nieuwe percentages bijzondere werkgeversbijdrage

Vanaf volgend jaar stijgen de percentages van de bijzondere werkgeversbijdrage voor SWT’ers van wie de opzegging of de verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend werd na 31 oktober 2016 en van wie het SWT vanaf 1 januari 2017 ingaat. Onderstaande tabellen schetsen deze evolutie voor zowel de profitsector als de non-profitsector.

Werkgeversbijdrage SWT - Algemeen (profitsector)

Leeftijd

bij de aanvang van het SWT

 

2016

% bedrijfstoeslag

2017

% bedrijfstoeslag

minder dan 52 jaar

125%

142,50%

52 t.e.m. 54 jaar

118,75%

55 t.e.m. 57 jaar

62,50% 75%

58 t.e.m. 59 jaar

60 t.e.m. 61 jaar

31,25%

37,50%

62 jaar en meer

31,25%

Werkgeversbijdrage SWT - Non-profit

Leeftijd

op het einde van de maand waarin de bedrijfstoeslag wordt uitbetaald

 

2016

% bedrijfstoeslag

2017

% bedrijfstoeslag

minder dan 52 jaar

22,50%

48,11%

52 t.e.m. 54 jaar

21,38%

55 t.e.m. 57 jaar

19,13%

43,04%

58 t.e.m. 59 jaar

12,38%

27,86%

60 t.e.m. 61 jaar

0%

12,38%

62 jaar en meer

10%

Sitemap