Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse werknemers

27/11/2017

De wetgever wil werkgevers die bepaalde deeltijdse werknemers tewerkstellen, aanzetten om deze collega’s meer werk aan te bieden als dat mogelijk is in hun organisatie. Wie dat niet doet, moet binnenkort een responsabiliseringsbijdrage betalen.

Deeltijdse werknemers

De wetgever heeft het in dit specifieke geval over deeltijdse werknemers met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering krijgen van de RVA én die een schriftelijk aanvraag hebben ingediend om meer uren te verkrijgen.

De werkgever moet aan dit type werknemer schriftelijk elke vacante dienstbetrekking in dezelfde functie meedelen. Als hij een vacature heeft, moet de werkgever deze bij voorrang aanbieden aan de deeltijdse werknemer zoals we die hierboven beschreven.

Responsabiliseringsbijdrage

Doet de werkgever dit niet, dan moet hij een responsabiliseringsbijdrage betalen van € 25 per deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet, per maand dat hij deze verplichting niet naleeft. Deze bijdrage wordt maandelijks betaald totdat de werkgever bijkomende beschikbare uren aan de betrokken deeltijdse werknemer aanbiedt of bij voorrang bezorgt.
In twee gevallen is de bijdrage niet verschuldigd:

  • Wanneer er gedurende een jaar geen bijkomende uren beschikbaar waren in dezelfde functie van de deeltijdse werknemer met behoud van rechten.
  • Wanneer de werkgever die bijkomende uren aanbood aan een andere werknemer omdat het ging om uren tijdens dezelfde tijdblokken van tewerkstelling van de betrokken deeltijdse werknemer met behoud van rechten.

De RSZ zal deze nieuwe werkgeversbijdrage innen.  De controle op het al dan niet voorkomen van dergelijke bijkomende uren zal gebeuren op basis van de RSZ-aangiften.

Wanneer van toepassing?

Deze regeling is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2018.

Sitemap