Renteloze of goedkope leningen: een belastbaar voordeel alle aard ontstaat

20/03/2017

Ondernemingen bieden hun personeelsleden soms renteloze of goedkope leningen aan. Dit zijn leningen zonder interest of met een interestpercentage dat onder de normaal geldende rente ligt. Voor die betrokken personeelsleden ontstaat dan een belastbaar voordeel alle aard.

Referentievoeten

Het belastbaar voordeel van alle aard is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de jaarlijkse referentierentevoet van het jaar waarin de lening wordt toegestaan én de effectieve rente die door de werkgever wordt verstrekt aan de ontlener-werknemer of bedrijfsleider.

Jaarlijks verschijnen de referentievoeten in het Belgisch Staatsblad. Op basis hiervan kunnen de fiscale voordelen van alle aard aangepast worden voor goedkope leningen die toegekend zijn vanaf het inkomstenjaar 2016. Aan de hand van deze rentevoeten kan voorlopig ook de waarde worden bepaald van de voordelen die in 2017 toegekend worden. De correcte percentages voor 2017 zullen echter pas begin 2018 bekendgemaakt worden.

Deze jaarlijkse referentierentevoet per type lening.

Hypothecaire leningen met vaste rentevoet

Referentierentevoet

Leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

1,65%

Andere leningen

1,78%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

 

Leningen ter financiering van de aankoop van een wagen (maandelijks lastenpercentage)

0,06%

Andere leningen (maandelijks lastenpercentage)

0,13%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

9,27%

Referte-indexen

Voor de hypothecaire leningen met een veranderlijke rentevoet wordt het voordeel berekend op basis van het verschil tussen enerzijds de referte-index vermeld in de vestigingsakte en anderzijds de rentevoet aangerekend aan de ontlener. De referte-indexen voor 2016 vindt u terug op de website van de Federale overheidsdienst Economie.

Sociaalrechtelijk

Op sociaalrechtelijk vlak zal het voordeel ook RSZ-onderworpen zijn. Over de waardering wordt wettelijk niets bepaald, maar bovenstaande fiscale berekening kan ook als basis gebruikt worden.

Sitemap