Regularisatieperiode bromfietsen verlengd

12/01/2017

Bestuurders krijgen een jaar langer de tijd om zich in regel te stellen met de inschrijving van hun bromfiets. Normaal gezien moesten al die voertuigen ondertussen een nummerplaat dragen, maar de deadline is verschoven naar 10 december 2017.

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen ingeschreven worden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) en voorzien zijn van een nummerplaat. Voor oudere bromfietsen gold die verplichting vanaf 11 december 2015 maar om de eigenaars wat extra tijd te geven, liep er een overgangsperiode van één jaar tot 10 december 2016.

Nieuwe deadline

Maar zelfs na die overgangstermijn blijken niet alle bromfietsen in orde. In totaal stelden 71.690 voertuigen zich vorig jaar in regel terwijl 43.555 voertuigen enkel de eerste stap van de regularisatie hebben doorlopen. Daarom pleitte de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FVF) voor een verlenging van de periode waarin bromfietseigenaars alles kunnen regelen.

Met succes: de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer kondigde op hun website aan dat ze de regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen, en lichte vierwielers zoals brommobielen, quads en golfkarretjes, uitzonderlijk met één jaar verlengen. Wie zich in regel wil stellen, krijgt nog tijd tot en met 10 december 2017.

Sitemap