Onweer op komst – neem uw voorzorgen

09/08/2018

Volgens de laatste voorspellingen zullen er vandaag, op donderdag 9 augustus, onweersbuien over ons land razen, plaatselijk met veel neerslag. Een goede voorbereiding is belangrijk als u de schade wil beperken.

Welke voorzorgsmaatregelen neemt u het best?

  • Controleer vooraf of er niets los zit aan uw woning of dak.
  • Sluit uw woning goed af en zorg dat alle ramen en deuren dicht zijn.
  • Controleer uw dakgoot, regenpijp en regenputjes op eventuele verstoppingen.
  • Zet uw spullen zoveel mogelijk binnen maar zorg ervoor dat alles in uw kelder of ondergrondse garage op een verhoog staat.
  • Let op waar u uw wagen parkeert.

Probeer de schade zoveel mogelijk te beperken: de kosten die u hierbij als goede huisvader maakt, worden door de verzekeringsmaatschappij vergoed bij een gedekt schadegeval.

Wat als u toch schade oploopt?

1. Neem zoveel mogelijk foto’s. Deze beelden kunnen dienen als bewijsmateriaal, zowel voor uw dossier bij de verzekeringsmaatschappij als bij een eventueel dossier bij het Rampenfonds.

2. Doe aangifte bij uw verzekeringsmakelaar. Vermeld daarbij duidelijk:

  • Datum van de schade
  • Oorzaak van de schade
  • Plaats van de schade (adres)
  • Korte omschrijving van de feiten
  • Opsomming van de beschadigingen en beschadigde voorwerpen

3. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken. Dit kan onder meer gaan om bestekken voor herstelling, aankoopfacturen beschadigde voorwerpen, certificaten,...

Hoe vollediger en gedetailleerder uw aangifte, hoe sneller we kunnen overgaan tot het aanstellen van een expert of zelfs tot het uitbetalen van een vergoeding voor uw schade.

Advies op maat

Mocht u hierover nog vragen hebben, kan u altijd contact opnemen met ADMB Verzekeringen. We staan u graag bij met de beste raad én een polis op maat. 

Sitemap