Omschakeling naar het zomeruur: een uur minder betaald?

20/03/2017

Tijdens de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart schakelen we over op het zomeruur. Daarbij draaien we alle klokken een uur vooruit en wordt 2 uur plots 3 uur. Medewerkers die nachtdienst hebben, moeten hierdoor een uur minder werken. Worden ze dan ook een uur minder betaald?

Ploegenarbeid

De gevolgen van het zomeruur op het loon voor de werknemers die in ploegen tewerkgesteld zijn en niet forfaitair per maand betaald worden, zijn in de NAR-cao 30 vastgelegd:

  • De werknemer die bij de omschakeling naar het winteruur ook in de nachtploeg zal werken, ontvangt nu het loon voor 8 uren, ook al presteert hij er maar 7. Ook tijdens de nacht van de omschakeling naar het winteruur zal de werkgever aan deze werknemer het loon voor 8 arbeidsuren betalen, hoewel de werknemer dan eigenlijk 9 uren zal presteren.
  • De werknemer die enkel bij de omschakeling naar het zomeruur ’s nachts werkt en dus niet werkt bij de omschakeling naar het winteruur, ontvangt nu het loon voor 8 uren. Deze werknemer ontvangt dus het loon voor de uren vermeld in het uurrooster.

Geen ploegenarbeid

De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder het toepassingsgebied van de NAR-cao 30. De bovenstaande regeling is dus niet van toepassing. Deze werknemers ontvangen het loon volgens hun werkelijke prestaties.

Voorbeeld

Een werknemer werkt tijdens de nacht van 25 op 26 maart van 22 uur tot 6 uur.

Ploegenarbeid (NAR-CAO nr. 30)

Zomeruur én winteruur 

Enkel zomeruur

Enkel winteruur

Telkens loon voor 8 uren 

Loon voor 8 uren

Loon voor 9 uren

Geen ploegenarbeid

Zomeruur

Winteruur

Loon voor 7 uren

Loon voor 9 uren

 

Sitemap